#04 Ed van der Elsken – Anneke Hilhorst

Enkele jaren voorzijn dood kocht Ed van der Elsken (1925-1990) een Speedgraphic camera, als eerbetoon aan een andere fotograaf: Weegee. Van der Elsken heeft altijd beweerd dat hij niet beïnvloedt was door andere fotografen, met uitzondering van Weegee.
Weegee (1899–1968) begaf zich met dit type camera in de straten van New York om hier zijn onderwerpen, vaak in de duisternis en op de rafelranden van de samenleving, vast te leggen. Hoewel Ed met zijn kleinbeeldcamera vele plekken op de wereld vastlegde, is de beïnvloeding inderdaad te zien in de benadering van zijn onderwerp: de bijzondere, opvallende mens in niet-geënsceneerde, grootstedelijke situaties.

Helaas heeft Ed nooit echt met deze camera kunnen werken. Daarom is het in deze context mooi om deze camera door te geven aan iemand die door Ed gestimuleerd is om te fotograferen: zijn echtgenote Anneke Hilhorst, waarmee hij de laatste 18 jaar van zijn leven deelde.

Ed ontdekte bij Anneke een natuurlijk talent voor het fotograferen van kinderen. Toen Anneke voor PS Camera gevraagd werd om met de Speedgraphic van Ed te werken, lag het dan ook voor de hand om zowel dichtbij Ed als bij haar eigen onderwerp te blijven. Wat is er dan mooier om een portret te maken van Eds, inmiddels elfjarige, kleindochter?! Ed fotografeerde haar vader, Daan Dorus, ook regelmatig en had haar zelf waarschijnlijk ook wel willen fotograferen!

Onder de bezielende begeleiding van Ringel Goslinga en het toeziend oog van filmer Marcel Molle maakte Anneke bovenstaande portret. Met als decor het land rondom het huis waar zij met Ed samen leefde en waar zij ook nu nog woont met haar huidige echtgenoot.