15 Rinussen aan de rekstok

Ze nemen de ruimte om zichzelf te introduceren: vierenzestig pagina’s correspondentie en hun foto op het omslag. Ze zijn Sanne Wallis de Vries, theatermaakster en Eva Posthuma de Boer, theaterproducente. Samen interviewden ze vijftien mannen die de afgelopen twee jaar zeven, hooguit acht keer op televisie of in de dag- of weekbladen verschenen. Eva’s zus, Tessa Posthuma de Boer nam de foto’s.
• Bekijk zeven portretten

Achter die briefwisseling zijn de interviews met en portretten van Pierre Bokma, Kadir van Lohuizen, Maarten ’t Hart, Antoine Bodar, Huub van der Lubbe, Armando, Louis Andriessen, Boris van der Ham, Fedja van Huêt, Peter Winnen, Arnon Grunberg, Erwin Olaf, René van het Hof, Bart Vos en Maarten van Roozendaal afgedrukt.

De auteurs zijn moderne, midden in het leven staande vrouwen die niet bang zijn voor grote existentiële onderwerpen. Keurig geordend presenteren ze die, in klein kapitaal: RELIGIE, VADERSCHAP, AMBITIE, EENZAAMHEID, ANGST, IDEALISME EN SCHEPPINGSDRANG, FAMILIE, VRIENDSCHAP en natuurlijk: MANNEN EN VROUWEN. Alles in de geruststellende toon van het betere kroeggesprek. Daarnaast wordt er nog gebabbeld over drinken, sex, eten en roken. Gaandeweg ontstaat de indruk dat Posthuma de Boer en Wallis de Vries
eigenlijk het hoofdonderwerp van dit boek zijn, niet in het minst omdat beide vrouwen tijdens het productieproces – o, wonder – ook nog zwanger blijken en daar natuurlijk niet over uitgepraat raken.

Tessa Posthuma de Boer fotografeerde de mannen en bij elk interview zijn twee portretten geplaatst. Die zien er goed uit: serieus en esthetisch. Maar nog niet zo lang geleden maakte zij portetten voor de Volkskrant die volgens mij karakteristieker, tegendraadser waren.

Ervan uitgaande dat de potentiële kopers van dit boek wel eens een krant of een tijdschrift lezen, zullen zij in dit boek niet veel nieuwe inzichten aantreffen, want deze vijftien mannen werden, zoals gezegd, voor dit boek niet voor het eerst ‘ge-diepte-interviewd’. Het gesprek met de acteur René van ’t Hof vormt mijns inziens een lichtpuntje in de reeks. Hij houdt een pleidooi voor de herwaarding van SCHAAMTE en SPIJT.
Het is misschien het beste dat interview het laatst te lezen en je dan – met de rest van dit boek in gedachten – te realiseren: verdomd, hij heeft gelijk.

Rinus aan de rekstok, vruchtbare gesprekken.
Teksten en interviews: Eva Posthuma de Boer en Sanne Wallis de Vries
Foto’s in kleur en zwart-wit: Tessa Posthuma de Boer
Paperback, 295 pagina’s
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
25 euro

Han Schoonhoven