19de-eeuwse mugshot met spiegel

In de 19de eeuw fotografeerden Amerikaanse politiemensen arrestanten met een spiegel. Dat maakte identificatie later makkelijker, zo leren uit een artikel van regisseur/fotohistoricus Erroll Morris in Newsweek, waarbij hij verwijst naar het drie jaar geleden verschenen boek Least Wanted: A Century of American Mugshots.
Morris schrijft over de mugshot naar aanleiding van de met name in de VS toegenomen belangstelling van media om deze ‘boevenfoto’s’ te publiceren.

Newsweek: Double Exposure

Meer over het boek: www.stevenkasher.com

Onlangs op PhotoQ:
Mug-shots trekken veel site-bezoek