Schadevergoeding voor Louis van Gaal in zaak portretrecht

Op 20 januari 2016 bepaalde de Rechtbank Amsterdam de (gerechtvaardigde) schadevergoeding die aan bondscoach van Gaal moest worden betaald, wegens gebruik (zonder toestemming) van zijn portret in een reclamecampagne. De rechtbank komt uit op een bedrag van 25 duizend euro.

In 2014 organiseerde Interbest het spel ‘Six Word Story Schrijfwedstrijd’ rondom het WK-voetbal in 2014. Daarbij gebruikt zij een advertentie in een dagblad waarvan onderdeel uitmaakt een foto waarop Van Gaal te zien is. Interbest geeft aan dat zij de foto heeft gekocht via Getty Images en dus gerechtigd is die foto te gebruiken.

Echter, dit wil conform het vonnis niet zeggen dat ook toestemming is verkregen tot openbaarmaking van het portret van Van Gaal. “Op grond van artikel 21 Aw is openbaarmaking van een (niet in opdracht gemaakt) portret niet geoorloofd voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet. Volgens vaste rechtspraak kan een “redelijk belang” in de zin van het portretrecht van artikel 21 Aw ook gelegen zijn in het belang van de geportretteerde om zijn populariteit, verworven in de uitoefening van zijn beroep, te verzilveren. In het onderhavige geval beroept [de bondscoach] zich op dit – volgens hem – zorgvuldig door hem opgebouwde “commercieel” portretrecht.”

Portretrechten en auteursrechten zijn verschillende, zelfstandige rechten en liggen veelal niet in dezelfde hand. Bij het maken en gebruiken van foto’s waarop personen worden afgebeeld, is het aan te raden hiermee rekening te houden.

In het eerdere tussenvonnis waaruit ook voornoemd citaat afkomstig is, oordeelde de rechtbank dat in deze situatie sprake is van een inbreuk op het portretrecht van Van Gaal. De vraag is vervolgens wat een (redelijke) schadevergoeding is voor deze inbreuk. Van Gaal kreeg de kans om zijn vordering van 75 duizend euro te onderbouwen. Hij sluit daarvoor nu aan bij een overeenkomst inzake een televisiecommercial. De rechtbank ziet echter wezenlijke verschillen tussen de huidige situatie en die eerdere overeenkomst. Bij de televisiecommercial werd actief handelen verlangd van Van Gaal en de commercial was niet eenmalig, terwijl de huidige publicatie dat wel was. Duidelijk is dat, zoals ook in fotozaken over auteursrecht vrijwel steeds gebeurt, de rechtbank op zoek is naar een gelijke (prijs)afspraak om met de toe te wijzen schadevergoeding bij aan te sluiten.

Uiteindelijk neemt de rechtbank een eerdere overeenkomst van Van Gaal inzake openbaarmaking van een foto in verschillende bekende dagbladen tot uitgangspunt. Daarvoor werd een vergoeding van 50 duizend euro betaald. Omdat de huidige openbaarmaking minder grootschalig is, wijst de rechtbank een schadevergoeding van 25 duizend euro toe.

Lees het volledige vonnis hier:

http://www.ie-forum.nl/backoffice/uploads/file/Rechtbank%20Amsterdam%2020%20januari%202016,%20IEF%2015624%20(Van%20Gaal%20tegen%20Interbest).pdf

En het tussenvonnis hier:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:2103

De gewraakte advertentie
Afbeelding van de gewraakte advertentie

Esther Mommers is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: Mommers@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 23).