Aanvragen subsidie bij ‘Anna Cornelis’ kan tot 1 juni

Voor de toe te kennen subsidies van het jaar 2012 roept de stichting professionele fotografen op om uiterlijk vo?o?r 1 juni 2012 een projectopzet in te leveren. De Stichting Fonds Anna Cornelis – opgericht in 1991 – stelt zich ten doel om ‘financie?le steun te verlenen aan fotografische projecten van culturele aard en met een sociale en documentaire inhoud, die zodanig tijdrovend van aard zijn en/of anderszins inspanningen vragen, dat zij naar verwachting zonder steun niet tot stand zullen komen’.
vUit de toelichting van de stichting:

‘De projectopzet kenmerkt zich door een documentaire werkwijze, vakbekwaamheid en originaliteit. De stichting vraagt een beknopte inhoudelijke beschrijving, een begroting en een curriculum vitae (alles in zesvoud). Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden op basis van het schriftelijke plan fotografen uitgenodigd een portfolio in te leveren. Over de uitslag van de selectierondes kan niet worden gecorrespondeerd.
Fotoboeken c.q. exposities komen niet voor subsidie in aanmerking.’

Enkele eerder gehonoreerde fotografen:Jan Banning ‘Het Bureau’, Raimond Wouda ‘School’, Siebe Swart ‘Panorama Nederland’, Henk Wildschut ‘Shelters’, Anoek Steketee ‘DreamCity’, Jeroen Hofman ‘Playgrond’, Martin Roemers ‘Metropolis’.

Het bestuur streeft ernaar uiterlijk 1 oktober 2012, middels een algemeen schrijven aan alle gegadigden, de geselecteerde fotografen bekend te maken. De projectopzet moet vo?o?r 1 juni 2012 ingeleverd zijn bij:
Secretariaat Stichting Fonds Anna Cornelis
p/a Proostdijstraat 11, 3641 at Mijdrecht

De stichting verwacht halverwege dit jaar een website actief te hebben: www.fondsannacornelis.nl