‘ACF is brug tussen amateurs, profs en kunsteducatie’

Het Amsterdams Centrum Fotografie heeft vorige maand een reactie geschreven op het negatieve advies van de Amsterdamse Kunstraad aangaande voortzetting van de subsidie.
ACF-directeur Bob van den Berg schrijft onder meer: ‘Het belang van het ACF ligt in het vervullen van een brugfunctie tussen professionele fotografie, amateurfotografie en kunsteducatie, hetgeen door de Kunstraad in hun vorige advies geheel werd onderschreven. Dit belang is uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van het nieuwe beleid. Wij hebben in onze keuzes de sterke kanten van het ACF verder uitgebouwd. Onze tentoonstellingsprogrammering wordt de komende jaren anders gericht. Naast het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en het fungeren als opstapplaats en podium voor jonge fotografen komt er in de programmering veel meer ruimte voor onderzoek en experiment (broedplaatsfunctie) en versterken we de dwarsverbindingen tussen professionele en amateurfotografie (voorbeelden daarvan zijn o.a. het beeldonderzoek project, de zgn. Wall of Fame en het exposeren van hoogwaardige amateurfotografie in Galerie 39).’

• Lees de hele reactie van het Amsterdams Centrum voor Fotografie (pdf)

• Lees meer over de gevolgen voor foto-instellingen die voortvloeien uit de adviezen van de Amsterdamse Kunstraad en die van de Raad voor de Cultuur (rijksoverheid):

Visschedijk breekt lans voor Foam

Dossier Fotobeleid