Ad van Denderen zet zijn foto’s in beweging

Met het project Go No Go flirt Ad van Denderen enigszins met het medium film. In het prachtige fotoboek krijg je de indruk alsof je samen met de vluchtelingen en gelukzoekers uit Afrika en Azië binnendringt in Fort Europa. Het boek is dit jaar een verplicht nummer voor elke serieuze liefhebber van fotografie.

De fotoreeks begint met beelden die herinneringen oproepen aan de beroemde foto’s die Robert Capa maakte van de landing van geallieerde troepen op de Normandische kust in 1944: zwarte silhouetten die in het halfduister met kleine boten het strand opschuiven.
Dat de foto’s uit een veel recenter verleden stammen blijkt onder meer uit de huidskleur van de ‘invasiemacht’ en uit het verdere verloop van de reportages.
De sterke zwart-witbeelden (een keus van circa 250 uit een periode van ruim vijftien jaar) worden hier en daar afgewisseld door kleurenfoto’s in grof raster voorzien van kleine teksten die Van Denderen verzamelde uit dagboeken en verhoren: gedachten die de vluchtelingen inspireerden tot hun barre tocht naar het vermeende paradijs.

Een voorproefje in Flash

Het project Go No Go is gefinancierd door het respectabele aantal van tien fondsen. Het bestaat uit een boek (uitgegeven door vier Europese uitgevers), een tentoonstelling, een film die tijdens de expositie wordt vertoond en een website:
• Het boek wordt in Nederland uitgegeven door Mets & Schilt; ISBN 90 5330 366 9; paperback; 21 x 27 cm; ruim 100 foto’s, in duotone; 256 pagina’s; winkelprijs 45 euro.
• website: www.go-no-go