AFK-opdrachten voor Jeroen Hofman en Nadine Stijns

De Commissie Documentaire Foto-opdrachten van het Stadsarchief Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft twee fotografen geselecteerd voor de jaarlijkse opdrachten. Voor 2013 zijn Jeroen Hofman en Nadine Stijns de gelukkigen.

Op de site van het Stadsarchief lezen we onder meer:

‘Dit jaar legden 87 fotografen hun plannen om Amsterdam fotografisch vast te leggen voor (…). In tegenstelling tot vorig jaar was er geen thema aan de opdracht gekoppeld maar was men vrij een eigen idee in te leveren. Tien voorstellen werden verrassend en interessant genoeg gevonden om de fotografen om een nadere toelichting op hun plan te vragen. Twee van die plannen werden uiteindelijk gehonoreerd met een opdracht.’

Hofman maakt een serie over Amsterdamse parken: ‘De parken zien er anders uit dan voorheen. Jeroen Hofman zal dit veranderde beeld op bijzondere wijze vastleggen, namelijk vanuit de lucht. Hij is gefascineerd door het uit de hoogte documenteren van door de mens ingerichte landschappen en het spel wat zich daarbinnen afspeelt, zoals ook te zien is in zijn serie Playground.’

En over de andere opdracht: ‘Nadine Stijns zal in haar project A Nation outside a Nation Fillipijnse arbeidsmigranten in Amsterdam documenteren. In aansluiting op een eerder project waarin ze onderzoek deed naar arbeidsmigranten in China, doet ze het afgelopen jaar onderzoek naar wereldwijde ‘arbeidsmigratie in relatie tot de Filipijnse cultuur en identiteit en de persoonlijke beweegredenen van de migranten’.’

Stadsarchief: Foto-opdrachten 2013 toegekend
Van zowel Jeroen Hofman als van Nadine Stijns zijn boeken te koop in de PhotoQ Bookshop: