Al drie verenigingen definitief voor fusie

De vorming van Dutch Photographers (DuPho), de nieuw te vormen beroepsvereniging voor beroepsfotografen, zit in de afrondende fase. Het is nu aan de leden van de verenigingen om de fusieplannen goed te keuren en daarmee hun oude beroepsvereniging op te heffen. Tot nu gaat dat geheel volgens plan, de eerste drie verenigingen hebben al voor de fusie gestemd.

In totaal moeten vijf verenigingen beslissen of ze gaan fuseren, de NVF en de MPN vallen daarbuiten. Omdat de NVF is ingebed in de NVJ is een convenant afgesloten met de nieuwe vereniging waarin een zeer nauwe samenwerking is vastgelegd. Die samenwerking is al effectief, fotografen die bij de Fotografenfederatie zijn aangesloten kunnen bijvoorbeeld al gebruik maken van de juridische dienst van de NVJ. De MPN is officieel een stichting en kan niet fuseren met de vereniging. Zij gaan zich eind van het jaar opheffen en zich aansluiten bij de Dutch Photographers.

Vorige week hebben de leden van de PANL en de GKf besloten zich op te heffen. De bij de vergaderingen aanwezige PANL-leden stemden unaniem voor de fusie. Bij de GKf was er slechts één tegenstem, maar vooral omdat dat lid zich officieel niet mocht onthouden van stemmen en hij niet voor wilde stemmen. De derde vereniging die zich al heeft uitgesproken is de BFN, de vereniging waar de meeste weerstand tegen DuPho vandaan komt. Uiteindelijk stemden 74 leden voor de fusie en tien tegen. Daarmee gaat ook de BFN definitief over naar DuPho.

Aanstaande vrijdag beslissen de leden van de MWF over het fusieplan, op 14 oktober gevolgd door de SVFN. Tot slot beslist op 22 oktober het bestuur van de Fotografenfederatie officieel of het akkoord gaat met het fusieplan. Het is niet te verwachten dat bij die vergaderingen enige weerstand zal zijn.

De nieuwe beroepsvereniging is daarmee nog maar een formaliteit. Naar verwachting zal de fusie half november kunnen worden afgerond. Dan is het eindelijk gedaan met alle losse verenigingen en is er één sterke beroepsvereniging voor alle beroepsfotografen in Nederland.

De laatste groepsfoto van beroepsvereniging GKf. © Foto: Bas de Meijer
De laatste groepsfoto van beroepsvereniging GKf. © Foto: Bas de Meijer