Amateurs winnen zelden

Amateurfotografen mogen meedoen aan vijf van de zes grootste internationale fotografiewedstrijden, maar winnen doen ze zelden. Dit blijkt uit de scriptie ‘Winnen(de) amateurs!?’ van Kirsten van Zandwijk waarop zij dinsdag 21 oktober afstudeerde aan de masteropleiding ‘Media & Journalistiek’ van de Erasmus Universiteit.
Van Zandwijk heeft zes internationale wedstrijden onderzocht en gekeken welke houding zij innemen ten opzichte van amateurfotografen. Van de zes wedstrijden laten vijf in meer of mindere mate amateurs toe: NPPA’s Best of Photojournalism (BOP), Pictures of the Year International (POYi), Lucie Awards (IPA), SONY World Photography Awards (WPA) en World Press Photo (Wpph). Alleen bij de China International Press Photo Contest (CHIPP) kan een amateur niet meedoen. Er is echter wel een verschil in benadering. Amateurs mogen bijvoorbeeld bij BOP, IPA en WPA zelf fotomateriaal insturen. Bij World Press Photo mag dit echter niet en kan een amateurbeeld alleen een ‘special mention for non-professionals’ ontvangen. POYi organiseert daarentegen een aparte wedstrijd voor (fotografie-) studenten.

Mogelijke verklaringen voor deze verschillen worden gevonden in de organisatie achter de wedstrijd, de grootte van de jury en het jureringsproces. Bij bijvoorbeeld de SONY World Photography Awards mogen amateurfoto’s onbeperkt ingestuurd worden terwijl de officiële jury slechts een kleine selectie te zien krijgt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat slechts 0,62% van het totaal aan ingezonden amateur-beelden door de jury wordt bekeken. De organisatie zegt echter duidelijk amateurs toe te laten omdat zij de digitale spiegelreflexcamera’s van Sony onder de aandacht van consumenten wil brengen. Doordat Sony op professionele wijze reclame weet te maken voor de wedstrijd, en deelname gratis aan kan bieden, is het een zeer toegankelijke wedstrijd. Toch blijken de professionals een streepje voor te hebben. Naast een grotere winkans, is ook de hoofdprijs alleen door een professional te winnen. Naar deze hoofdprijs gaat overigens 84% van het totaal aan prijzengeld. In theorie een enorm toegankelijke wedstrijd dus, maar in praktijk vooral gefocust op professionele fotografen.

Ook een nadere beschouwing van de winnaars van de laatste jaargangen van deze zes wedstrijden liet zien dat amateurs zelden winnen. Geen enkele keer won een ‘echte’ amateur een prijs. De amateurs die winnen zijn veelal studenten die als professional werken. Daarnaast winnen voornamelijk de zogenaamde semi-professionele amateurs. Dit zijn fotografen die er een andere baan op nahouden maar niet te onderscheiden zijn van professionals. Van Zandwijk stelt daarom dat het begrip ‘amateur’ erg rekbaar is en breed wordt toegepast. In haar scriptie definieert zij dan ook als eerste gedachteschets een aantal verschillende soorten amateurs: de civiele fotojournalist, de semi-professional, de amateur foto-blogger en de hobbyist.

Download de scriptie van Kirsten van Zandwijk (163 pagina’s, pdf van 3,6 MB)

masteropleiding ‘Media & Journalistiek’ van de Erasmus Universiteit

Meer informatie over de onderzochte wedstrijden:
NPPA’s Best of Photojournalism (BOP)
Pictures of the Year International (POYi)
Lucie Awards (IPA)
SONY World Photography Awards (WPA)
World Press Photo (Wpph)
China International Press Photo Contest (CHIPP)