Amsterdams kunstenplan 2005 – 2008 in gemeenteraad vastgesteld

Op 15 en 16 december jongstleden heeft de Amsterdamse gemeenteraad gedebatteerd over het kunstenplan voor de komende vier jaar en zijn de beschikbare gelden definitief toegewezen.
Tegen het advies van de Kunstraad in is de subsidie voor het Amsterdams fotomuseum Foam gehandhaafd. Zij staan tot en met 2008 voor vijfhonderdduizend euro per jaar op de begroting van het Amsterdamse kunstenplan.

De voorgestelde korting op de subsidie van het fotoarchief Maria Austria Instituut is bijna geheel teruggedraaid: het MAI zal de komende jaren tussen de honderdvijftig- en honderdzestigduizend euro per jaar ontvangen.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst krijgt te maken met een substantiële korting van tientallen procenten, wat in hun geval een miljoenenkorting betekent. Het AFK beraadt zich intern hoe hiermee om te gaan. De kans dat het budget voor de gemeentelijke fotografieopdrachten na vijftien jaar – eindelijk – eens verhoogd zal worden, is hierdoor natuurlijk substantieël kleiner geworden.

Het Amsterdams Centrum voor Fotografie, het ACF, voorheen De Moor, verliest haar hele subsidie en zal waarschijnlijk van het toneel verdwijnen.