Amsterdamse opdrachten voor Deroo, Faasse en Van den Beukel

Het Stadsarchief en het Amsterdams  Fonds voor de Kunst hebben de Documentaire Foto-opdrachten 2015 verleend aan Wijnande Deroo, Marc Faasse en Jaap van den Beukel.

In april riepen de instellingen op tot het indienen van voorstellen voor de jaarlijkse Documentaire Foto-Opdrachten. Er kwamen 91 plannen binnen die vervolgens aan de ‘commissie documentaire foto-opdrachten’ werden voorgelegd. De commissieleden (Gustaaf Peek – AFK), Thijs Wolzak – fotograaf ), Ineke Teijmant (stadssociologe UvA), Anneke van Veen (Stadsarchief) en Ellen Grabowsky (Stadsarchief) ) vonden elf ideeën verrassend en interessant genoeg  om de fotografen om een nadere toelichting te vragen.

Uiteindelijk zijn er drie gehonoreerd met een opdracht:

wijnanda-de-roo
Hotel het Arresthuis Roermond, 2014 / Foto Wijnanda Deroo

Wijanda Deroo, Nieuwe hotels in bestaande gebouwen

Architectuur, herbestemming van ruimtes en de daardoor al dan niet veranderde identiteit van een gebouw zijn centrale thema’s  in het werk van Wijnanda Deroo. Voor de Documentaire Foto-opdrachten zal Deroo haar camera richten op oude gebouwen die worden hergebruikt als hotels. De lijst met locaties die in aanmerking komen alleen al tonen hoe zeer de stad in korte tijd verandert door het toenemende toerisme. Deroo onderzoekt ‘welke dynamiek zich ontwikkelt in deze oude panden’  en hoe de architectuur zich voegt  naar de nieuwe functie. En vooral daar waar het schuurt en wrikt levert dit het meest interessante beeld op.

 

marc-faasse
I Amsterdam, 2014 (onder in het midden in rode trui Faasse met hengelcamera) / Foto Marc Faasse

 

Marc Faasse, Toeristen in Amsterdam

Marc Faasse documenteert de stad al enkele jaren met een bijzondere, door hem ontwikkelde techniek. Met zijn aan een stok  (eerder een hengel) bevestigde camera maakt hij gedurende langere tijd van bovenaf opnames van een locatie. Een selectie van deze beelden monteert hij later tot één beeld, bijna een kaart. Daarmee creëert hij een uniek beeld van het gebruik van een plek, vol details die anders verborgen blijven.

In het verleden viel hij nog wel op met zijn ‘hengelcamera’ maar nu iedere toerist een selfiestick heeft kan hij onopvallend te werk gaan en verbazen zijn omstanders zich hoogstens over het feit dat hij de langste selfiestick  heeft. Dat biedt Faasse de gelegenheid zich ongemerkt tussen toeristen te begeven en ons van bovenaf te tonen wat zij zoal uitspoken in Amsterdam.

 

City-me, 2014 / Foto Jaap van den Beukel
City-me, 2014 / Foto Jaap van den Beukel

Jaap van den Beukel, Our Grid

Bij de ontwikkeling van IJburg lijkt door de stadsontwikkelaars geen rekening te zijn gehouden met een groep bewoners die de laatste jaren explosief  in omvang toeneemt: de jongeren tussen 13 en 18. Hoe deze groep zijn plek vindt te midden van het decor van strakke en gestructureerde architectuur, fascineert fotograaf Van den Beukel. Hij wil ze in beeld brengen op een manier waarmee die de wisselwerking tussen de zoekende jongeren en de rechtlijnige omgeving optimaal  zichtbaar wordt. Zijn fotografische benadering leent zich daar bij uitstek toe. Vanuit de reclamefotografie ontwikkelde Van den Beukel zich steeds meer tot documentair fotograaf en filmer. In zijn verstilde industriële stadsgezichten is deze achtergrond merkbaar; het levert bijna surrealistische beelden op.

 

stadsarchief.amsterdam.nl