Amsterdamse opdrachten voor Van de Griendt, Stig, Wildschut

Stadsarchief Amsterdam en Amsterdams Fonds voor de Kunst hebben de jaarlijkse foto­opdrachten verleend. Dit jaar is de opdracht toegekend aan Martijn van de Griendt, Martine Stig en Henk Wildschut, aldus een persbericht.

Het bericht vervolgt:

Precies 70 inzendingen waren er dit jaar voor de foto­opdrachten. De commissie, bestaande uit Gustaaf Peek, schrijver en criticus ­ namens het AFK ­, Thijs Wolzak, fotograaf, Leon Deben, stadssocioloog en Ellen Grabowsky en Anneke van Veen namens het Stadsarchief, boog zich over een grote verscheidenheid aan voorstellen. Naar aanleiding van de eerste ronde werden 12 inzenders uitgenodigd een portfolio in te leveren. Uiteindelijk kwamen drie projecten in aanmerking voor een opdracht. Hiermee werd de 200e opdracht verleend, sinds de regeling in 1972 van start ging

Foto Martijn van de Griendt, Seventeen in the City. Maggie (19) en Michaela (21), Union Square, New York, 2013
Foto Martijn van de Griendt, Seventeen in the City. Maggie (19) en Michaela (21), Union Square, New York, 2013

Martijn van de Griendt (1970) fotografeert al meer dan twintig jaar jongeren in de leeftijd waarin ze nog zoekende zijn naar hun identiteit. Als geen ander weet hij hun lichaamstaal te vangen op momenten waarin jongeren voornamelijk met zichzelf en met elkaar bezig zijn. Voor Forever Young, zijn laatste boek, reisde Van de Griendt de hele wereld over, voor Seventeen in the City beperkt hij zich tot Amsterdam. Met de titel verwijst hij naar Wij zijn 17, het illustere fotodocument uit 1955 waarin Johan van der Keuken als scholier zijn generatiegenoten vastlegde. Van de Griendt zal zich gaan richten op de leeftijdsgroep van ongeveer 14­17 jaar, voorbij de leeftijd van brugpieper en jonge tiener, maar nog leerplichtig en meestal thuis wonend. Het is de bedoeling dat hij via gastlessen en workshops voor de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam in contact komt met de groep jongeren, die hij een jaar lang zal volgen in hun natuurlijke habitat, thuis, onder elkaar en op straat.

Foto Martine Stig, Eye Line Match.
Foto Martine Stig, Eye Line Match.

De focus in het werk van Martine Stig (1972) ligt op het fotografische en filmische beeld. Hoewel het documentaire domein haar vertrekpunt is, is haar positie daarin autonoom. Op uitnodiging van het blad Metropolis M reageerde de fotografe dit voorjaar op Ed van der Elskens bekende Amsterdamse straatfoto’s. Ze maakte een vierluik, waarin blikrichtingen en gezichtspunten naar elkaar verwijzen. Net als in film ontstaat door montage een logica tussen de beelden en ontwikkelt zich een imaginair verhaal. Hoewel het werk van Stig sterk conceptueel is, laten de beelden reële gebeurtenissen zien. Door de plaatsing in een grid buigt ze de betekenis van de beelden om. Voor deze opdracht gaat Stig een vijftal vierluiken maken die aan de ene kant een tijdsbeeld geven van Amsterdam, zijn bewoners en bezoekers, en aan de andere kant een verhaal vertellen met Amsterdam als decor.

Foto Henk Wildschut, Afval, uit de serie Voedsel
Foto Henk Wildschut, Afval, uit de serie Voedsel

De afgelopen jaren verdiepte de documentair fotograaf Henk Wildschut (1967) zich in het vraagstuk van de (industriële) voedselproductie, dit in opdracht van het Rijksmuseum en NRC. Voedsel en afval hangen ten nauwste met elkaar samen: we consumeren steeds meer en gooien ook steeds meer weg. In Amsterdam alleen al wordt er per dag 110.000 kilo voedsel verspild, genoeg om een stad van 60.000 mensen te voeden. Maar afval is tegelijk ook weer grondstof en komt met een omweg terecht in de voedselcyclus of levert energie. In Amsterdam staat de grootste afvalverwerkingscentrale ter wereld, de AEB, waar jaarlijks uit 1,4 miljard kilo afval grondstoffen en energie worden gewonnen. Voor dit project gaat Wildschut zich concentreren op het afval dat stadsbewoners produceren.

Met deze toekenning werd de 200e opdracht verleend, sinds de regeling in 1972 begon:
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/10002.nl.html

Bijna 6000 foto’s uit veertig jaar foto­opdrachten zijn te vinden op de Beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/grid?q_searchfield=foto%C2%AD-opdracht&f_sk_collectie%5B0%5D=Collectie+Stadsarchief+Amsterdam%3A+documentaire+foto-opdrachten