André Thijssen zet groot deel beeldarchief online

Wie André Thijssens fotografie kent, weet dat associëren het sleutelwoord is bij het bekijken van zijn werk. Hij heeft inmiddels zo’n grote collectie dat hij beseft dat nooit alle foto’s gebruikt zullen worden in campagnes en tijdschriften. En daarom heeft hij op eigenzinnige wijze zijn archief deels online gezet.
Niet alleen wijken veel beelden af van wat er in commerciële beeldbanken valt aan te treffen maar de manier waarop naar beeld gezocht moet worden doet dat ook.
Thijssen: ‘Geen gesmeerd zoeksysteem, wel alles thematisch geordend maar er moet enige moeite worden gedaan door degene met affiniteit voor deze manier van kijken waarbij de mogelijkheden van inzetbaarheid zich vanzelf aandienen.’

Hij vervolgt: ‘Mijn beeldarchief van eigen werk is altijd de autonome bron geweest waar ik in eerste instantie uit put in opdrachtsituaties. Ik benader een probleemstelling altijd sterk associatief waardoor er in 9 van de 10 gevallen wel een verrassende invalshoek blijkt te bestaan.’

‘Mijn voorkeur van functioneren gaat nog steeds uit naar die wijze van carte blanche opereren, de opdrachtgever krijgt een toegevoegde waarde, anders dan met het zelf zoeken in beeldarchieven,’ aldus Thijssen.

‘Ontwerpers, art directors en beeldredacteuren die mijn studio bezochten op zoek naar afwijkend beeldmateriaal verzuchtten echter  steeds vaker dat ze een beeldbank met dergelijk persoonlijk werk op internet misten.
Een bestaand concept werd niet zelden zittend aan mijn lichtbak geheel herzien omdat de confrontatie met het materiaal blijkbaar sterker tot de verbeelding sprak dan men binnen de probleemstelling voor mogelijk had gehouden. De beelden lenen zich blijkbaar niet alleen voor mijzelf sterk voor associatieve interpretaties.’

Oefening in associëren: website André Thijssen