Anefo begon als naoorlogse, optische propaganda

De meeste mensen die Anefo kennen, weten dat het een zelfstandig fotopersbureau was. Maar in de jaren 1944-1947 was het een fotobureau onder Sectie XI van het Bureau Militair Gezag, belast met de productie en distributie van foto’s die lietn zien dat het de goede kant opging met de wederopbouw van Nederland. Aldus lezen we in een afsrtudeerscriptie van Erwin Eskes (geschiedenis Erasmus Universiteit).
Eskes schrijft over die propagandataak:
‘Optische propaganda werd in steeds grotere mate belangrijk gevonden en deze term werd zelfs gebruikt om de uitgaven op de begroting te verantwoorden. Propaganda was dus een alledaagse bezigheid voor het Bureau Militair Gezag en het richtte zelfs een complete sectie op ten behoeve van de propaganda, of in de ogen van het bureau ten behoeve van de voorlichting. Deze propaganda had niet de negatieve vorm, maar moest juist een positief beeld overbrengen. Voornamelijk het beeld dat Nederland weer in aanbouw was en dat de vernielingen verricht door de Duitsers werden hersteld. Dit is propaganda met een positieve boodschap, waardoor de term propaganda neutraal wordt. De boodschap die de propaganda moet overdragen kan natuurlijk wel negatief zijn, maar evengoed positief, waardoor de term propaganda afhankelijk is van de manier waarop deze propaganda wordt bedreven en welke boodschap het moet overdragen. Dit onderzoek toont aan dat de propaganda vanuit Anefo een positieve boodschap over moest dragen, zoals terug te vinden is in de doelstellingen van Anefo.’

Anefo is in 1948 verkocht en ontwikkelde zich tot een onafhankelijk journalistiek fotopersbureau. Het heeft bestaan tot 1989. Het archief is inmiddels al een aantal jaren in bezit van het Nationaal Archief.

Nationaal Archief: Het Algemeen Nederlandsch Fotobureau in beeld