Anema fotografeert water vanuit het gezichtspunt van kinderen

Eind januari 2007 is in gezelschap van de fotograaf, burgemeester Cohen en twee schoolklassen ‘Tales of Water’ gepresenteerd. Het betreft een groot project waar een fotoboek deel van uitmaakt. De volledige titel luidt ‘Tales of Water. A Child’s View’.
In het café-restaurant van het Amsterdams fotografiemuseum Foam vertelde Anema over zijn motieven en sprak Cohen over het belang van dit project en uitte zijn bewondering over de uitwerking ervan. De kinderen verlevendigden de drukbezochte presentatie met hun ‘Watersong’ en een drietal grote collage’s.

Taco Anema (Bloemendaal 1950) koesterde dit plan al langer, maar het duurde enige tijd voordat hij een partner vond om dit ambitieuze concept mee uit te kunnen werken. Een collega, Adrie Mouthaan, bracht hem op het spoor dat uiteindelijk leidde tot de samenwerking met The World Conservation Union (IUCN). De IUCN is een enorm netwerk waarin 111 regeringen en 800 NGO’s (non-governmental organizations) samenwerken. Zo’n 10.000 wetenschappers en andere deskundigen maken deel uit van deze organisatie, die een brede doelstelling hanteert ten aanzien van de conservering van de natuur en een eerlijk en verantwoord gebruik van onze natuurlijke bronnen.

Schoon zoet water is uiteraard één van de belangrijkste levensvoorwaarden van deze planeet. Plankton en bomen hebben het nodig om zuurstof te maken en te groeien. Mensen en dieren kunnen niet lang zonder en de behoefte aan water van de wereldeconomie groeit snel, misschien wel te snel. Die snel stijgende vraag naar bruikbaar, schoon water voor de industrie maar ook voor golfbanen en zwembaden levert problemen op voor mens, dier en landschap in het betreffende stroomgebied.

Anema reisde tussen mei en december 2005 door veertien landen op vier continenten. Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken, te weten het Midden-Oosten, Afrika, Azië, de Amerika’s en Europa. Elk van de vijf hoofdstukken bevat gedichten van kinderen, een korte inleiding over de locale problematiek en een royale selectie foto’s. Ieder hoofdstuk is gewijd aan het – vaak immense- stroomgebied van één of meer rivieren.

In de beknopte teksten worden grote problemen aangestipt. De foto’s tonen vooral de schoonheid van het landschap en het dagelijks leven van hen die erin leven. Kinderen van alle bezochte landen schreven gedichten over dat wat het water voor hen betekent. Daarnaast zijn zij veelvuldig afgebeeld. De fotografie richt zich bijna volledig op hun levenslust, op de indrukwekkende omgeving, kortom op hetgeen er op het spel staat wanneer we de regie over de eerlijke verdeling van water verliezen.

Tales of Water. A Child’s View. is een fraai boek met prachtige foto’s. Een boek van hoop en een stijlvol pleidooi voor zorgvuldigheid ten aanzien van waarschijnlijk de grootste schat van deze planeet: zuiver water.

Han Schoonhoven

Tales of Water. A Child’s View.
fotografie: Taco Anema
Teksten: Valli Moosa en Ger Bergkamp, IUCN
gebonden, 200 pagina’s, 22x28cm, ong. 150 foto’s in full color
uitgever: IUCN en Umbrage Editions
prijs: 35 euro

• Voor informatie en beelden uit dit project, zie: www.talesofwater.com