Annelies Kuiper gestopt als intendant documentaire fotografie

De intendant documentaire fotografie, Annelies Kuiper, heeft haar werkzaamheden bij het Fonds BKVB per 1 januari voltooid. Annelies Kuiper, die tot 1 mei als intendant actief zou zijn, heeft de door haar geïnitieerde projecten dusdanig opgezet dat deze door andere partijen zijn geadopteerd, zo meldt ze op het blog: ‘Hierdoor is continuïteit gewaarborgd.’
Verder lezen we op het blog: ‘De intendant werkte in de afgelopen 1,5 jaar aan de uitwerking van de speerpunten van het programmadocument Documentaire Fotografie dat tot doel had de Nederlandse documentaire fotografie een extra impuls te geven. Het Fonds BKVB is verheugd over de door haar behaalde resultaten en heeft er alle vertrouwen in dat de projecten die binnen deze context zijn opgestart, door derden op een goede manier worden gecontinueerd en een stimulans voor de documentaire fotografie zullen blijven. De betrokken partijen dragen er zorg voor dat de speerpunten van het beleid ook in de toekomst worden voortgezet.’

In een mondelinge toelichting meldt Kuiper dat het intendantschap eerder eindigt omdat de begonnen projecten ‘zo groot werden dat ik ze in mijn eentje niet meer kon dragen’. In overleg met directeur Lex ter Braak van het Fonds BKVB werd daarom besloten om de projecten die zijn opgezet door de betrokken partijen worden voortgezet, met financiële steun van het fonds.

Kuiper: ‘Ik wist natuurlijk dat ik me zelf zo overbodig zou maken, maar ik vind wel dat het geld nu zo goed mogelijk wordt besteed. En voor mezelf maak ik me geen zorgen. Ik vind vast iets anders.’

Annelies Kuiper is lid geworden van de stuurgroep documentaire fotografie die binnen het Fonds BKVB blijft bestaan. Andere leden van de stuurgroep zijn Frits Gierstberg, Mirjam Bestebreurtje, Niels Stomps en Lex ter Braak. Het Fonds BKVB heeft aanvullende financiering gereserveerd om ook in 2012 de documentaire fotografie nog te kunnen stimuleren.

Over de verdeling van de ‘erfenis’ van het intendantschap lezen we:

‘Het online platform dutch-doc wordt overgenomen door het Nederlands Fotomuseum, dat ook de WebDocuWeek zal organiseren.’

‘De Dutch Doc Award wordt per 2011 georganiseerd door een onafhankelijke stichting die is opgericht door leden van het team dat ook in 2010 betrokken was bij de organisatie van de prijs. De stichting zal de Award-uitreiking inbedden in de Dutch Doc Days, een festival dat jaarlijks de Nederlandse fotografie op de kaart zal zetten en moet uitgroeien tot een internationale bijeenkomst. In 2011 zal de prijsuitreiking voor de tweede keer plaatsvinden en het festval voor de eerste keer.’

‘Voor het project CRISIS!, een bundeling van fotografie-opdrachten rond het thema crisis, worden momenteel verregaande besprekingen gevoerd met potentiële tentoonstellingspartners.’

Het Fonds BKVB en de betrokken partners werken tegelijkertijd aan de voorbereiding van een groot einddebat.

dutch-doc: Opdracht intendant documentaire fotografie voltooid