Anton Corbijn en Erwin Olaf lid van Akademie van Kunsten

Fotografen/filmmakers Anton Corbijn en Erwin Olaf zijn met 17 andere kunstenaars benoemd tot lid van de Akademie van Kunsten, een nieuw overheidsinitiatief dat deel uitmaakt van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). ‘De Akademie zal een plek zijn waar kunstenaars ideeën kunnen uitwisselen met vakgenoten uit andere disciplines en de wetenschap. Ze zal zich richten op de functie van kunst in de samenleving en de relatie tussen wetenschap en kunst,’ zo meldt het persbericht van de KNAW.

Het bericht vervolgt:

In Nederland ontbreekt tot dusver een platform waar individuele kunstenaars hun stem kunnen laten horen. De Akademie van Kunsten, die mede op initiatief van minister Bussemaker van OCW is ingesteld, is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie wordt opgericht voor een periode van in ieder geval 3,5 jaar.

De leden van de Akademie van Kunsten zijn:

Minister Bussemaker is verheugd met de snelle totstandkoming van de Akademie van Kunsten. ‘Kunstenaars vanuit alle disciplines krijgen hiermee een platform van waar ze hun licht kunnen laten schijnen op de waarde en de stand van hun vakgebied. De kunst krijgt hiermee de plek die het verdient; naast de wetenschap, in een eigen Akademie. Ik verwacht dat kunst en wetenschap elkaar in de Akademie zullen versterken en stimuleren. Op beide terreinen gaat het immers om originaliteit, nieuwsgierigheid en precisie; eigenschappen waar we groot mee zijn geworden en die we hard nodig hebben voor onze toekomst.’

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap komen kunstenaars in aanmerking uit de letteren, beeldende kunst, vormgeving, architectuur, film, muziek en podiumkunsten in de brede zin van het woord. Criteria bij de selectie zijn dat de kunstenaar zich artistiek heeft onderscheiden, in staat is dwarsverbanden te leggen tussen kunst, wetenschap en maatschappij, andere kunstenaars kan inspireren en bereid is een bijdrage te leveren aan de nieuwe Akademie. De eerste lichting leden is voorgedragen door de publieke cultuurfondsen en door leden van de KNAW en De Jonge Akademie. De selectie is gedaan door een commissie van leden van de KNAW op basis van referenties van deskundigen uit de wereld van kunst en cultuur. Daarbij is rekening gehouden met de spreiding over de kunstdisciplines. Vanaf nu zal de Akademie van Kunsten haar eigen leden kiezen. Hun aantal zal de komende jaren groeien tot ongeveer vijftig. De leden zullen op 23 april 2014 officieel worden geïnstalleerd tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De KNAW en de kunsten

De banden van de KNAW met de kunsten zijn al oud: in de negentiende eeuw maakten kunstenaars en wetenschappers er decennialang samen deel van uit. In bijvoorbeeld België, Engeland en de Verenigde Staten is dat nog steeds het geval. In die landen blijkt dat een Akademie van Kunsten een duidelijke meerwaarde heeft voor zowel kunstenaars als wetenschappers en voor het inhoudelijke debat over de waarde van kunst en cultuur voor de samenleving. Tussen het werk van een wetenschapper en een kunstenaar bestaat veel verwantschap. Ze delen passie als belangrijke drijfveer, en creativiteit, nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid zijn cruciaal. De Akademie van Kunsten wil een bijdrage leveren aan het herstel van de band tussen wetenschap en kunst, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, debat en samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers.

Meer informatie: akademievankunsten.nl