AP en Noorderlicht: wel of geen afspraak?

Er is vooraf geen discussie geweest met AP over tekst en essay bij de tentoonstelling die Magnum-fotograaf Stuart Franklin heeft samengesteld voor het fotofestival Noorderlicht, dat zaterdag wordt geopend in Groningen. Franklin geeft in een toelichting aan PhotoQ een duidelijk andere visie op het gebeurde dan AP.
Onder druk van AP heeft Noorderlicht een essay van Franklin verwijderd uit de catalogus van het komende festival. Ook de oorspronkelijk geplande toelichting bij de tentoonstelling zal ontbreken. De organisatie zag zich hiertoe gedwongen omdat anders AP de foto’s – gemaakt door Palestijnse fotografen in de Gaza-strook tijdens de inval door het Israëlische leger begin dit jaar – zou terugtrekken.

Stuart Franklin reageert desgevraagd per mail aan PhotoQ: ‘Ik heb voor ik naar Gaza ging geen andere afspraak gemaakt met AP dan een mondelinge indicatie dat mijn aanpak zich zou richten op de fotojournalistiek en dat het evenwichtig zou worden. Ik ben die afspraak nagekomen. Nadat ik Gaza had bezocht en er aanzienlijke hoeveelheden nieuw bewijsmateriaal boven water kwamen over dit conflict, voelde ik me natuurlijk verplicht om het werk in een context te zetten met een historische bepaling van het conflict. Tot een paar weken geleden is er geen discussie gevoerd met AP over de tekst of hun klaarblijkelijke recht om mijn curatorische essay te censureren. Toen dat wel gebeurde waren we geschokt. Overigens wil ik nog toevoegen dat ik niet wil dat deze kwestie escaleert en dat ik niks tegen AP heb.’

In de woorden van Franklin: ‘Laat me helder zijn: vanaf de eerste plannen was het doel van de tentoonstelling om te kijken naar het buitengewone werk dat de fotografen hebben verricht die het recente Gaza-conflict volgden.’

Franklins verhaal staat nogal scherp tegenover dat van AP-woordvoerder Paul Colford, die spreekt van een ‘firm understanding that the photos would speak for themselves and would not be used to support a political point of view’. Volgens Colford was het essay van Franklin onaanvaardbaar vanuit ’the clear agreement that had led to AP’s involvement in the exhibition – namely, that the photos would not be presented in support of a political position’.

Eerder op PhotoQ: AP dwingt Magnum-fotograaf tot aanpassen tekst voor Noorderlicht

Noorderlicht: Point of no return