Archieven De Spiegelaere en Tas naar Fotomuseum Antwerpen

Onlangs werden door de deputatie van Antwerpen de bruikleencontracten goedgekeurd waarin de overdracht van twee waardevolle fotoarchieven naar het Provinciaal FotoMuseum wordt geregeld. Het gaat om de archieven van de Antwerpse fotograaf Filip Tas en de Gentse Patrick De Spiegelaere, aldus een persbericht.
Het persbericht vervolgt:

Deze maand is het exact 10 jaar geleden dat de Antwerps fotograaf Filip Tas overleed, het FotoMuseum wil deze verjaardag aangrijpen om de overdracht van het archief aan te kondigen. De erven van Tas hebben er immers mee ingestemd om het volledige archief over te dragen aan het FotoMuseum. De schenking omvat alle negatieven en beschikbare prints.

Filip Tas (1918-1997) was een Antwerps fotograaf met nationale allure die op fotografisch gebied actief was tussen 1936 en 1997. Jarenlang werkte Filip Tas als fotograaf en recensent inzake fotografie voor De Standaard. Hij publiceerde heel wat essays en boeken over fotografie, waaronder het vorig jaar nog verschenen ‘R.I.P’., een fotoboek over grafmonumenten van bekende Vlamingen. ‘Antwerpen Stad aan de Stroom’ zijn eerste grote fotoboek, dat dateert uit 1965. Zelf typeert hij zijn vak zo: “Het schoonste beroep is dat wat je graag doet! Wat mij betreft gaat het om schrijven met licht. In de volksmond heet dat fotootjes trekken.”

In zijn oeuvre vinden we een enorme diversiteit terug op het gebied van vormgeving en onderwerpskeuze, maar steeds bereikte Tas een hoog artistiek niveau. Voor dit oeuvre kreeg hij in 1983 van de Provincie Antwerpen de Prijs voor Bijzondere Verdienste en kende de Vlaamse Gemeenschap hem de Prijs voor Beeldende Kunst/Fotografie toe.

“Voor het FotoMuseum is dit een erg belangrijke aanwinst”, licht gedeputeerde voor cultuur Ludo Helsen toe “omwille van de vaak lokale inslag en de specifieke visuele geschiedenis van stad en provincie die op deze manier bewaard blijft.” Bovendien zal er naar aanleiding van deze schenking in 2009 een tentoonstelling in het FotoMuseum komen en zal er een publicatie samengesteld worden.

Eerder dit jaar overleed fotograaf Patrick De Spiegelaere (1961-2007). De Spiegelaere stond op de shortlist van het FotoMuseum om samen een tentoonstellingsproject uit te werken. Door zijn onverwachte overlijden zijn deze plannen in een stroomversnelling terechtgekomen. In samenspraak met Katia Verstringe, de weduwe van Patrick De Spiegelaere, werd besloten om het volledige archief in permanente bruikleen aan het FotoMuseum over te dragen. Het betreft alle negatieven, hoge resolutiebestanden en een aantal prints.

Patrick De Spiegelaere was een gerenommeerd Belgisch persfotograaf. Hij studeerde foto, film en grafiek aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, waarna hij werkte als persfotograaf voor de krant De Morgen. Daar voorzag hij zowel binnen- als buitenlandse reportages van de nodige beelden. Na zijn vertrek bij De Morgen in 1993 werkte hij als freelancer voor allerlei tijdschriften en kranten, waaronder Knack, FET en De Standaard Magazine. Daarnaast was hij vaste fotograaf voor enkele theatergezelschappen.

Ook in de muziekwereld was hij actief, als huisfotograaf van tal van Belgische folk- en wereldmuziekgroepen. Verder hield hij zich bezig met jaarlijkse projecten zoals kunstboeken, covers van boeken en cd’s, kalenders en opdrachten van de Stichting voor Kunstpromotie en anderen. De organisatie Vredeseilanden deed jaarlijks een beroep op hem voor campagnefoto’s waarvoor De Spiegelaere dan naar Zuid-Amerika, Afrika tot in Azïe trok. In 1995 startte hij met een jaarlijkse reis die hem door alle Europese hoofdsteden bracht. Wat begonnen was als een vlucht voor het helse ritme van zijn werk, was in 2006 aanleiding tot een tentoonstelling onder de titel STRAAT, die opgebouwd was uit foto’s genomen in Athene, Rome, Praag, Amsterdam, Parijs, Lissabon en Londen.

Ludo Helsen geeft alvast aan dat er naar aanleiding van deze schenking een retrospectieve tentoonstelling op de agenda van het FotoMuseum staat, die van 29 februari tot en met 8 juni 2008 in het museum zal worden opgesteld. Aanlsuitend zal er ook een catalogus uitgebracht worden in samenwerking met Piet Piryns, Stefan Hertmans en Peter Verhelst.
Want omwille van de uitzonderlijke kwaliteit van het werk, en omwille van het feit dat het FotoMuseum zich als erfgoedbewaarder voor Belgische fotografen opstelt, is dit een bijzondere aanwinst.