Arjan de Nooy wint Kleine Hans

De jury van de Kleine Hans is verheugd mede te kunnen delen dat de KLEINE HANS 2009 is uitgereikt aan Arjan de Nooy, fotoverzamelaar

JURY-RAPPORT

Arjan De Nooy liet in 2009 De Facto het licht zien, de wonderbaarlijke catalogus van zijn al even wonderbaarlijke fotoverzameling. Verzorgd door uitgeverij IJzer, met een inleiding van Flip Bool, fotohistoricus.

In de verzameling van Arjan de Nooy bevinden zich niet de grote namen uit de fotografie. Geen prints van August Sander, William Egglestone, Fox Talbot. Wel hun stijl, hun manier van kijken. Aangetroffen bij Nederlandse fotografen, onbekend gebleven, maar met klinkende namen als Eline Portman, Eddy Zuidhoek, Adriaan Paauw.

Bladerend door De Facto krijgt men het idee dat Arjan de Nooy met zijn onbekende foto- grafen de fotogeschiedenis dunnetjes overdoet. Dat de herkomst van de foto’s en de foto- grafen soms wat duister is, doet niets af aan het prikkelende effect van De Facto. Deze catalogus zaagt aan de stoelpoten van de fotogeschiedenis, eigenlijk aan de stoelpoten van ie- dere kunstgeschiedenis, misschien wel aan die van alle geschiedenis.

Zou het toeval zijn dat de foto’s van de eerste fotograaf die er lustig op los fotografeerde, Fox Talbot, achteraf het uitgangspunt bleken te zijn van alle mogelijke thema’s en benaderin- gen binnen de fotografie na hem? Het portret, het landschap, de snapshot, de productfoto, Fox Talbot begon er in 1835 al mee. Stel dat Fox Talbot anders had gefotografeerd, stel dat hij andere onderwerpen had genomen, andere benaderingen. Zouden wij dan nu een foto- grafie hebben die in andere genres is opgedeeld? Of heeft het niet anders kunnen zijn, komen de bekende genres als vanzelf voort uit een medium dat met een lens het zichtbare stilzet, inkadert en op een plat vlak projecteert? Het toekennen van de Kleine Hans aan Arjan de Nooy is geen kritiek op de huidige foto- grafiegeschiedenis, net zoals het boek van Arjan de Nooy dat niet is. Zijn boek daagt op een speelse manier uit wat als bekend en onbetwistbaar wordt geacht: de geschiedenis van de fotografie. Het draagt bij aan de verwondering over het medium fotografie. Alweer blijkt dit veelzijdige medium zich niet te laten vangen.

Amsterdam, 26 februari 2010

Een van de vele foto’s gemaakt rond Valkenburg door Eline Portman.


Foto van Eddy Zuidhoek, de uitvinder van subrealistische fotografie, beschreven door Paul Bogaers.

Vroeg 19e eeuwse zoutdruk van de Leidse natuurwetenschapper Adriaan Paauw.

In de jury van de Kleine Hans, fotoprijs voor niet-pretentieuze fotografie, hebben zitting: Hans Eykelboom, Hans Samsom, Hans Aarsman, Hans van der Meer en Hans Wolf.

De Kleine Hans 2007 is uitgereikt aan Mr. Lee, de fotograferende kat.

De Kleine Hans 2008 is uitgereikt aan Udo Zeeman, webmaster van www.farmsum.net