Banken reageren nerveus op verlies Leica

Het bestuur van Leica AG uit Solms moet stevig onderhandelen met haar bankiers om haar cash-flow te garanderen. Berichten dat de banken Leica geen krediet meer verlenen bleken onjuist. Volgens de woordvoerder van Leica heeft geen van haar zes bankiers zich volledig teruggetrokken en kan de fabrikant aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.
Het bestuur praat nu met de banken over betalingsgaranties tot aan de aandeelhoudersvergadering van 31 mei. Bij die gelegenheid moet er nieuw kapitaal aangeboord worden.
Vorige week kondigde de fabrikant van de eerste kleinbeeldcamera aan dat zij over het boekjaar 2004 – 2005 (dat tot 31 maart loopt) een verlies verwachten ter grootte van de helft van het ‘Grundkapital’. In cijfers blijkt dat iets meer dan tien miljoen euro te zijn.
De omzetdaling in de eerste helft van lopende boekjaar bedroeg 15 %. De verwachting dat die daling met name door de kerstinkopen gecompenseerd zou worden is niet uitgekomen.
De problemen zijn volgens Leica ontstaan door de verlate invoering van nieuwe producten, de concentratie van de markt op digitale fotografie en de dure euro, die de export bemoeilijkt.
Leica, dat vorig jaar van 1200 naar 1100 arbeidsplaatsen kromp, verwacht vooralsnog geen verder banenverlies.