Bedreigingen maken journalistiek werk niet onmogelijk

De criminologen Frank Bovenkerk en Marjolein Odekerken maakten gisteren de resultaten bekend van hun onderzoek naar journalisten – voornamelijk cameraploegen – die zijn bedreigd in achterstandswijken. Van de respondenten zeggen er 374 te zijn bedreigd en zagen 108 journalisten af van het voortzetten van hun werk op dat moment. Toch concluderen de onderzoekers dat de journalisten het werk niet onmogelijk wordt gemaakt.
Onder de titel ‘Rot op met die camera’ hebben Bovenkerk en Odekerken voor de opdrachtgever NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) een rapport samengesteld, dat is gepresenteerd op de Dag van de Persvrijheid. Onder de respondenten waren vooral veel cameraploegen van regionale omroepen. Fotografen komen in het onderzoek nauwelijks voor.

Als punt 7 melden de onderzoekers:
‘ Is de persvrijheid door agressie in de buurt in gevaar? Wat nu gebeurt in de wijken is buitengewoon ergerlijk en het is niet ondenkbaar dat het nog toe zal nemen (al was het alleen maar als imitatiegedrag van de vele incidenten die worden uitgezonden), maar we moeten het gevaar ook weer niet overdrijven. Er zijn nog geen dodelijke slachtoffers of ernstige gewonden gevallen, in de meeste gevallen gaat het fysieke geweld niet verder dan duw- en trekwerk. Nergens in Nederland bepaalt de criminele organisatie of de jeugdbende of journalisten de wijk wel of niet inkomen. Op de hoofdvraag van het onderzoek: wordt het werk van journalisten door deze bedreigingen in de wijk onmogelijk gemaakt, moet het antwoord zonder meer ontkennend luiden.’

Lees het hele rapport bij de NVJ: ‘Rot op met die camera’