Beeldbank WO2 geopend en online

Op 24 april heeft Prinses Margriet in Den Haag de Beeldbank WO2 officieel in gebruik gesteld. De foto’s, tekeningen en affiches zijn afkomstig uit collecties van Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
De afgelopen twee jaar digitaliseerde en catalogiseerde het NIOD beelden uit vijftien verschillende instellingen. De foto’s vormen samen een bijzondere historische bron. Over dit proces schrijft het NIOD:
‘Er bestaat echter geen samenhang tussen deze collecties en elke instelling beheert zijn verzameling op een eigen manier. Zo varieert de wijze van archivering, conservering en ontsluiting, als wel de mogelijkheid van inzage van de afbeeldingen door onderzoekers en belangstellenden. Sommige instellingen kunnen vanwege hun specifieke taakstellingen onvoldoende prioriteit geven aan de zorg aan de eigen fotocollectie.’

‘Veel foto’s zijn tot op heden onbekend en nog nooit eerder gepubliceerd. Met het beschikbaar stellen van de collecties in een gemeenschappelijke beelddatabank wordt een totaal overzicht gepresenteerd van het in Nederland aanwezige beeldmateriaal over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.’

De beeldbank zou omstreeks 175.000 beelden bevatten, maar de zoekopdrachten worden op dit moment uitgevoerd in een bestand van ruim 90.000 beelden. De organisatoren willen nadrukkelijk ook het dagelijks leven in de oorlog laten zien. Zij roepen het publiek op interessante beelden beschikbaar te stellen. Daarnaast worden de gebruikers uitgenodigd aanvullende informatie te geven bij de beschikbare beelden.

• De openingspagina van de beeldbank: www.beeldbankwo2.nl