Beelden kunnen terug in Digitale Bibliotheek

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL, in 1999 opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) en de auteursrechtenorganisatie Pictoright hebben een praktische oplossing gevonden voor hun meningsverschil over het gebruik van beeld. Het gaat bij de gemaakte afspraak om het gebruik van beeld in zogenaamde secundaire literatuur, zoals bijvoorbeeld literaire tijdschriften of biografieën. Het conflict dateert van een jaar geleden en dwong de DBNL tot het verwijderen van enkele tienduizenden beelden uit haar website.
Een gezamenlijk persbericht meldt verder:

Met deze regeling wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan beschikbaarstelling van de volledige (secundaire) literatuur voorzien van het beeldmateriaal. Voor het regelen van een vrijwaring door Pictoright zal DBNL in het vervolg een vergoeding betalen. Pictoright zal zorg dragen voor een verdeling van de gelden onder beeldmakers, waarschijnlijk in een verdeelsystematiek waarbij de digitalisering van andere archieven ook is betrokken.

Ander gebruik van beeldmateriaal is uitgesloten van deze regeling. Voor deze vormen van gebruik geldt dat DBNL dit kan regelen met de individuele beeldmakers DBNL zal zich daarom voor het regelen van de rechten op dit materiaal rechtstreeks tot deze beeldmakers wenden. Overigens is in de regeling tussen DBNL en Pictoright de mogelijkheid voor makers opgenomen om gebruik te maken van een opt-out regeling. DBNL en Pictoright verwachten niet dat er veel gebruik gemaakt zal worden van deze mogelijkheid omdat zij van mening zijn dat de gemaakte afspraak recht doet aan de belangen van de gebruikers van DBNL én de makers van beeldmateriaal.

De samenwerking wordt door partijen gezien als een pilot project. Partijen zijn tevreden over het feit dat nu voor zowel de gebruikers van DBNL als de rechthebbenden ten aanzien van het beeldmateriaal een werkbare oplossing is gevonden.

Vorig jaar op PhotoQ: Digitale Bibliotheek verwijdert onder druk afbeeldingen

www.pictoright.nl

www.dbnl.org