Belgische richtlijn voor beeldmateriaal uit sociale media

Afgelopen maandag is er door de Raad voor de Journalistiek een nieuwe richtlijn vastgesteld in België voor het gebruik van beeldmateriaal afkomstig van persoonlijke websites of sociale netwerksites als Facebook. De richtlijn moet duidelijk maken wanneer het geoorloofd is om beeld of informatie over te nemen van de sociale media.
De nieuwe richtlijn houdt in dat herkenbaar beeldmateriaal alleen zonder toestemming mag worden gebruikt wanneer het maatschappelijke belang zwaarder weegt dan het recht van privacy. Dat het beeldmateriaal afkomstig is van publieke websites die toegankelijk zijn voor iedereen betekent niet dat het beeldmateriaal overgenomen mag worden in andere media.

Flip Voets, ombudsman bij de Raad voor de Journalistiek liet weten dat de discussie na de berichtgeving over de busramp in Sierre de aanleiding is geweest voor de nieuwe richtlijn, die is opgenomen in de Journalistieke Code. Journalisten zullen op zoek moeten gaan naar de bron van het beeldmateriaal, naar zowel de aard van de website als naar degene die het geplaatst heeft.

De Raad voor de Journalistiek is gevraagd extra oplettend te zijn bij informatie die identificatie van minderjarigen en slachtoffers mogelijk maakt. De richtlijn is iets soepeler als het gaat om beeldmateriaal of informatie dat door bekende of publieke figuren zelf op internet wordt geplaatst en vervolgens openbaar wordt gemaakt in andere media.

Knack.be: Raad voor Journalistiek voert richtlijn in voor gebruik beeldmateriaal van sociale media