Bij het afscheid van Philip Mechanicus

Er waren enkele honderden mensen aanwezig bij het afscheid van Philip Mechanicus, afgelopen zaterdagmiddag in het Muziekgebouw aan het Y in Amsterdam. De zaal was muisstil tijdens het officiële deel van de bijeenkomst, dat werd geopend met een ijle, heldere melodie gespeeld op een enkele klarinet.
door Han Schoonhoven

De schrijver K.Schippers vertelde over momenten uit een vriendschap die in 1953 begon. Hij droeg het gedicht voor dat hij op Mechanicus’ verzoek bij elk contact, ook telefonisch, voor hem uitsprak.

Jannie Pranger, de zangeres die al meer dan tien jaar samenwerkt met Mechanicus’ partner, de pianiste Tomoko Mukaiyama, sprak met warmte over zijn gastvrijheid en zorgzaamheid. Zij las een mailtje voor, waarin Mechanicus – bij wijze van instant poëzie – voor haar een honderdtal alfabetisch geordende aardappelrassen opsomt.

Zowel Cees Nooteboom als Schippers roemden het schrijverschap van de overleden fotograaf, auteur en culinaire autoriteit. Nooteboom noemde hem ‘uniek’ en citeerde uit brieven die zij aan elkaar schreven. Philip Mechanicus schreef over een verblijf in een eenzaam huis in Bretagne. Het gebrek aan menselijke contact ving hij op door een humoristische wijsgerige dialoog met een muis op te bouwen.

Mensje van Keulen en Henk Spaan vertelden over Mechanicus als portretfotograaf. Van Keulen nam hem in haar dierenalfabetboekje op als de fotograaf Flip, die de ware aard van het beestje weet af te beelden.
Spaan koestert de foto’s die Mechanicus eens per jaar van zijn dochter Sophie maakte.

Tomoko Mukaiyama sloot de stijlvolle bijeenkomst af met een fraai modern klassiek stuk op de vleugel.
Alle aanwezigen werden vervolgens uitgenodigd om in de foyer met imposant uitzicht op het IJ samen wat te drinken.

Stichting

Op 27 juli jongstleden is door Philip Mechanicus de stichting met zijn naam opgericht. Zijn ‘aangetrouwde neef’ geeft deze middag een kort verslag van de beweegredenen van de oprichting. De eerste doelstelling is – in de plechtig ironiserende woorden van de oprichter – ‘het voor oude en jonge fotografen verhelderen van begripsvelden binnen de fotografie’. Verder zorgt de stichting voor het beheren van de fotoverzameling die eigendom was van Philip Mechanicus en ‘het levendig houden en blijvend bekendheid geven aan het werk van Philip Mechanicus.’

De stichting (bestuursleden zijn Henk Hanekamp, Hripsimé Visser, Henrik Barends, Maarten van Haaff en Gerard Stigter) tracht deze doelen te bereiken door:
• het beheren en exploiteren van fotografisch werk
• het organiseren van tentoonstellingen en lezingen
• het verstrekken van opdrachten aan fotografen
• het uitgeven van publicaties

Contact opnemen met de stichting kan onder meer via email: st.philipmechanicus@planet.nl.

Mechanicus’ negatievenarchief is ondergebracht bij het Maria Austria Instituut in Amsterdam.

• Eerder op PhotoQ:
Philip Mechanicus (68) overleden
Zaterdag groot afscheid van Philip Mechanicus

• Hans Arend de Wit schreef in het blad De FOTOgraaf een terugblik: Het laatste perron