Bijzonder hoogleraar Susan Meiselas voorgesteld aan de pers

Gisteren is tijdens een lunch met uitzicht op gebouw Las Palmas Susan Meiselas, de net benoemde hoogleraar fotografie, aan de pers voorgesteld. De bijeenkomst vond plaats op de zevende verdieping van Montevideo, één van de nieuwste monumentale panden op ‘De kop van Zuid’ in Rotterdam.
Na het welkom van Ruud Visschedijk, directeur Nederlands fotomuseum, vertelde Thomas Ummels van OVG projectontwikkeling in het kort iets over het gebouw waarin wij ons bevonden en over de voortgang van de verbouwing van Las Palmas (waarvan OVG sinds kort de eigenaar is). Het pand, waaraan inderdaad druk werd gewerkt, wordt vanaf september volgend jaar het onderkomen van het Nederlands fotomuseum.

Visschedijk sprak vervolgens over de motieven die ten grondslag lagen aan de benoeming van Meiselas èn – enige maanden terug – Gierstberg als hoogleraren fotografie aan respectievelijk de Leidse en Rotterdams universiteit.
Het visuele aspect van communicatie wordt steeds groter en het is van belang dat er meer onderzoek naar verricht gaat worden. Eén en ander zal in goede samenwerking met het Nederlands fotomuseum gestalte krijgen. Het veelbesproken legaat van Wertheimer heeft deze benoemingen mede mogelijk gemaakt.

Bas Vroege, adviseur en docent bij Photographic Studies aan de Universiteit Leiden, gaf een exposé over de opzet van deze – sinds vorig jaar operationele – masteropleiding. Er is een plaats gecreëerd waar studenten met een kunstzinnige danwel een wetenschappelijke achtergrond zich samen verder kunnen ontwikkelen. Omdat de kennis en de smaak het publiek steeds sneller evolueert, worden aan inhoud en vorm van presentaties steeds hogere eisen gesteld. Het verbeteren van de samenwerking tussen deskundigen uit verschillende disciplines acht hij daarom van groot belang.

Evenals Vroege toonde Frans de Ruiter, decaan van de Faculteit der Kunsten in Leiden, zich buitengewoon verheugd dat het is gelukt Meiselas, met haar indrukwekkende staat van dienst, aan de masteropleiding te verbinden. De Ruiter vertelde dat dit past in het streven van de faculteit kunstzinnig-praktisch opgeleide studenten een academische verdieping aan te kunnen bieden en daartoe ondermeer ervaren kunstenaars als docenten aan te trekken.

Meiselas is blij met haar aanstelling. Zij werkte ten behoeve van verschillende projecten al eerder in Nederland en trof hier een ‘culture of curiosity’ aan. Ze heeft veel vertrouwen in de samenwerking met Frits Gierstberg, waarmee ze tijdens de voorbereidingen van twee tentoonstellingen in het Nederlands fotomuseum een goed contact opbouwde. Vanaf september van dit jaar gaat zij in werkgroepen met de studenten van de masteropleiding aan de slag. Zij zal gedurende het studiejaar steeds in perioden van enkele weken in Leiden onderwijs geven en onderzoeken begeleiden.

• Zie eerder op Photoq: Susan Meiselas wordt bijzonder hoogleraar in Leiden

• En het nieuwsbericht van vorig jaar: Frits Gierstberg eerste hoogleraar fotografie