Blockbusterfonds ondersteunt Unseen Photo Fair

Unseen, een nieuwe, internationale beurs voor ‘ongeziene’ hedendaagse fotografie, is verheugd te melden dat het Blockbusterfonds de eerste editie financieel zal ondersteunen. Het Blockbusterfonds is een nieuw particulier fonds dat grote culturele evenementen en tentoonstellingen financieel gaat ondersteunen.
Unseen, ‘a fair with a festival flair’, zal van 19 – 23 september a.s. plaatsvinden op de Westergasfabriek te Amsterdam en organiseert rondom de beurs een uniek randprogramma gericht op een divers nationaal en internationaal publiek. Dankzij de steun van het nieuwe fonds en de verdere uitgebreide samenwerking met de Westergasfabriek kan Unseen haar internationale ambities realiseren.

Het Blockbusterfonds is een samenwerkingsverband tussen vier partners: de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VandenEnde Foundation. Dit samenwerkingsverband wordt vooralsnog aangegaan voor een periode van vijf jaar. Het Blockbusterfonds stelt zich ten doel uitzonderlijke of grote culturele evenementen mogelijk te maken. De drie cultuurfondsen stellen gezamenlijk jaarlijks € 1,5 miljoen beschikbaar. De BankGiro Loterij zal door afname van toegangskaarten bijdragen aan de financiering van tentoonstellingen en andere evenementen. Met de oprichting van het Blockbusterfonds kunnen culturele instellingen worden gesteund met voorfinanciering, kaartafname en innovatieve marketing. Naast Foam hebben Museum Boijmans Van Beuningen (voor de najaarstentoonstelling De Weg naar Van Eyck) en Museum TwentseWelle (voor een door Jan Mulder te maken tentoonstelling over voetbal) een toekenning gekregen.

Daarnaast zal Unseen het programma verrijken en uitbreiden van het Gashouder gebouw (& Transformatorhuis) naar de Zuiveringshal West, Openbare verlichting en Machinegebouw.
Hierdoor zullen de beurs en haar randprogrammering zich over het gehele terrein van de Westergasfabriek verspreiden. De diverse programmering vol speciale activiteiten zal gericht zijn op zowel (professionele), verzamelaars, ‘first-time buyers’, als het grote publiek.

Unseen is de nieuwe, internationale beurs voor ‘ongeziene’, hedendaagse fotografie van het hoogste niveau en biedt een platform voor galeries die zich richten op vernieuwende ontwikkelingen in het veld, nieuw fotografisch talent en ongezien werk van gevestigde namen. Unseen is ‘a fair with a festival flair’ en ontplooit rondom de beurs een uniek randprogramma gericht op een divers nationaal en internationaal publiek. De thuisbasis hiervoor is de Westergasfabriek.
De ‘festival flair’ op het terrein draagt bij aan de aantrekkingskracht van Unseen: de bezoeker kan zich op uiteenlopende manieren laten inspireren en enthousiasmeren; door hedendaagse fotografie, door fototentoonstellingen, documentaires en films. Ook zal Offprint, een beurs voor onafhankelijke uitgevers van fotografieboeken en magazines plaatsvinden.

Deze bijzondere samenwerking met het Blockbusterfonds biedt Unseen een unieke kans haar ambities op een hoog niveau te realiseren en de internationale allure waar te maken.
Het fonds heeft Unseen uitgekozen om als eerste te ondersteunen vanwege de vernieuwing en de potentie om grote publieksaantallen aan te trekken op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Marloes Krijnen, mededirecteur Unseen en directeur Foam: “Het is fantastisch dat Unseen door het Blockbusterfonds wordt ondersteund. Het vertrouwen van de verschillende partijen, verenigd in het nieuwe fonds, geeft ons de mogelijkheid om Unseen al vanaf de eerste editie neer te zetten als een sterk cultureel merk. Met de bijdrage van het fonds wordt de zichtbaarheid vergroot en het programma verrijkt, dat levert een sterke thuisbasis en trekt meer publiek uit het buitenland.”

Unseen is een joint venture van Foam (Fotografiemuseum Amsterdam), Platform A (bureau voor innovatief cultureel ondernemerschap) en Vandejong (branding agency).

www.unseenamsterdam.com

Meer achtergrond over het Blockbusterfonds bij de Volkskrant: Eerste instellingen die geld krijgen van ‘Van den Ende-fonds’ bekend