Boering: niet zeuren, maar kijken naar nieuwe horizon

In een opiniebijdrage op Villamedia schrijft directeur Lars Boering van de FotografenFederatie een oproep aan fotografen om niet te klagen over de voor menigeen moeilijke situatie in de oude economie, maar om te kijken naar de mogelijkheden die de nieuwe media bieden. Hij schrijft dit naar aanleiding van ophef onder met name fotojournalisten over nieuwe afspraken die ANP Photo maakte met Nu.nl over het overnemen van foto’s van zogeheten burgerfotografen.
Boering schrijft onder meer:
‘Onderzoek doen naar hoe erg de huidige situatie is, bedient de mensen die treuren om het ‘paradise lost’. De early adapters van nu keren dit gezeur de rug toe en kijken naar een nieuwe horizon. Daar zien we Kadir van Lohuizen, Marieke van der Velden en Rob Hornstra al lopen. Fotografen met lage kostenniveaus die verbazingwekkende dingen doen en die media gebruiken in hun voordeel in plaats van andersom. Succesvolle fotografen als Cris Toala Olivares zijn ook ver vooruit en lachen zich rot om het gezeur over amateurs en NU.nl. Hij was niet de enige die vorig jaar zijn beste jaar ooit heeft gedraaid. Hij verkoopt niet meer aan één medium en zoekt vaak al ruim van tevoren zijn afnemers op. Hij creëert markt en is niet afhankelijk.’

En:
‘Waar ik de verontwaardiging van fotografen nu niet goed begrijp is dat ze nu pas zo fel reageren op de aankondiging van ANP. Wie goed heeft opgelet en af en toe naar de recente geschiedenis kijkt, ziet dat ANP al sinds 2003 samenwerkt met NU.nl. Dat is al negen jaar! Wat is er in die negen jaar wel niet gebeurd op het gebied van internet en digitalisering?’

Toch vindt Boering dat het ANP zorgvuldig met zijn fotografen moet omgaan:
‘Wel zou ANP, die zegt zijn leveranciers als partner te zien en belang hecht aan betrouwbare fotografie, zich verplicht moeten voelen om fotografen en beroepsverenigingen uit te nodigen om als partners mee te gaan in de zoektocht naar een nieuwe horizon. Die verplichting mogen we ze best onder hun neus wrijven.’

Boering op Villamedia: Nieuw verdienmodel fotografie

Eind januari op Villamedia (met 37 reacties!): ANP werkt samen met NU Foto
In 2004 op PhotoQ: ANP gaat amateur-foto’s verspreiden