Boete voor Fotosessie.com blijft, maar 25 procent minder

Begin 2012 berichtte PhotoQ.nl al over de website Fotosessie.com, die een boete opgelegd kreeg van de Consumentenautoriteit van maar liefst 100 duizend euro. Op 14 juni jl. diende de uitspraak in het hoger beroep tegen deze beslissing. De Rechtbank Rotterdam verlaagt de boete naar 77 duizend euro.
Fotosessie biedt tegen betaling het maken van fotoshoots aan. De Consumentenautoriteit heeft Fotosessie beboet omdat dit op misleidende en agressieve wijze geschiedt: Fotosessie heeft in strijd met de waarheid de indruk gewekt dat sprake is van selectie, en verwachtingen gewekt bij consumenten over een loopbaan als model, terwijl de dienstverlening van Fotosessie daarop niet is gericht. In het bijzonder de regels uit de Wet Oneerlijke Handelspraktijken zijn geschonden. Daarnaast zouden de e-commerce regels (verplichte informatie-voorziening ten aanzien van de ontbindingsmogelijkheid bij koop op afstand) zijn geschonden.

De rechtbank gaat mee in de opgelegde boete voor schending van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Fotosessie oefende volgens het vonnis druk uit op consumenten die niet op afspraak verschenen of zich niet tijdig afmeldden. Ook heeft Fotosessie gecommuniceerd dat ze een gedeelte van telefoongesprekken had opgenomen, terwijl dit niet zo was. Fotosessie heeft in brieven en e-mails voorts afdelingen en medewerkers genoemd die in werkelijkheid niet bestonden, waaronder een Hoofd juridische zaken, M. van Diest. Daarnaast heeft Fotosessie op oneerlijke manier verhoging van de verschuldigde prijs gehanteerd – bij verzuim, waarin steeds wordt gewezen op vervallen korting, een incassoprocedure en gerechtelijke procedures – die de consument zodanig hebben beïnvloed dat de consument ‘een besluit over de overeenkomst heeft genomen of kunnen nemen, dat hij anders niet had genomen. Deze handelspraktijk van Fotosessie is te kwalificeren als agressief.’

Waarom dan de boeteverlaging? Volgens Fotosessie zouden de ambtenaren van de Consumentenautoriteit de indruk hebben gewekt geen boetes op te leggen. Er zou eerst worden gewaarschuwd. Hierdoor zou verwijtbaarheid van Fotosessie.com – vereiste voor boeteoplegging – ontbreken. De rechtbank oordeelt dat ‘niet uit te sluiten is dat de mededeling van de toezichthouders, dat eisers de gelegenheid zouden krijgen om geconstateerde overtredingen te beëindigen voordat zou worden overgegaan tot een formeel onderzoek en het opleggen van een boete (…). Daarmee bestaat de mogelijkheid dat bij eisers daaromtrent verwachtingen zijn gewekt door de toezichthouders.’

Echter, als ik de uitspraak goed begrijp ontbreekt de verwijtbaarheid alleen voor de schendingen van de wetgeving waarover de Consumentenautoriteit toentertijd al een boetebevoegdheid had (de koop op afstand regels), en kan -zo lees ik het- geen vertrouwen worden gewekt voor het al dan niet opleggen van boetes voor handelingen waarvoor de Consumentenautoriteit destijds nog géén boetebevoegdheid had (de genoemde Wet Oneerlijke Handelspraktijken). Overigens zijn boetes op grond van schendingen van die laatste verplichtingen pas opgelegd vanaf de datum dat de Consumentenautoriteit handhavingsbevoegdheid toekwam (vanaf 15 oktober 2008).

De rechtbank acht de boetebedragen voor de rest evenredig. Fotosessie kan nog in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Eerder bericht op PhotoQ:
https://photoq.nl/articles/nieuws/actueel/2010/02/05/consumentenautoriteit-beboet-fotostudio-voor-misleidende-werving-modellen-internet/

Het arrest:
www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=LJN-nummerBW8407

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).