Boltanski en bezuinigingen

De opening van de installatie Chance van Christian Boltanski markeert het begin van een beleidswijziging in het Nederlands Fotomuseum. Chance is een eerste presentatie binnen het tweejarige project Zwart/Wit, dat mogelijk is gemaakt door een ruimhartige donatie van het Wertheimerfonds. Tegelijkertijd bereidt de staf van het museum plannen voor waarin rekening wordt gehouden met stevige bezuinigingen van de rijksoverheid en de stad Rotterdam.
2012 is het jaar waarin de voorstellen voor de kunstenplanperiode 2013-2016 worden ingediend, gewogen en gehonoreerd. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat het kunstenbudget met een twintig procent verminderen. Rotterdam bezuinigt waarschijnlijk een vergelijkbaar percentage op cultuur. Het museum houdt rekening met kortingen van ruim 200.000 euro.

Nogmaals: deze getallen zijn een indicatie, eerst is er de aanvraag, dan komen er toetsingen, adviezen, de eerste voorstellen, hoorzittingen, vervolgens definitieve voorstellen en uiteindelijk moeten gemeenteraad en kamer die dan goedkeuren. De uitkomst van dit proces zal in november bekend worden. Ondertussen schrijft de staf van het fotomuseum aan een plan waarin accenten van het beleid worden aangepast. Begin april wordt de nieuwe koers met het personeel besproken.

Tijdens een telefoongesprek vertelt directeur Ruud Visschedijk over de bijzondere donatie van het Wertheimerfonds, ter grootte van 600.000 euro. In overleg met het fonds is besloten een intendant aan te nemen die een programma samenstelt waarin wordt samengewerkt met disciplines buiten de fotografie en waarbij nieuwe publiekgroepen worden aangesproken. Het museum heeft Anne van der Zwaag aangesteld, die ondermeer directeur is van de designbeurs Object Rotterdam. Zij gaat tevens sponsors werven.

Chance is het openingsproject van haar periode als intendant. In het najaar volgt de thematentoonstelling Wit, in de herfst van 2013 Zwart. ‘Grote internationale en nationale fotografen, kunstenaars en vormgevers zullen zich aan de programmering verbinden, waarbij affiniteit met het thema, op technische of inhoudelijke gronden, een voorwaarde is,’ zo meldt de site van het museum.

Boltanski ontwierp voor de Biënnale in Venetië een fabrieksachtige constructie met een ellenlange lopende band die uit grote zwart-wit dia’s van kinderportretten bestaat. In Rotterdam is die installatie opnieuw opgebouwd. Alleen is het geheel nu meer in de breedte geconstrueerd en bevindt het zich in een verduisterde ruimte. Het dunkt mij dat dit de ‘beleving’ ervan ten goede komt. De enorme diaband loopt, aangedreven door een krachtige elektromotor over rollers en veroorzaakt een indrukwekkend geraas. Moment van geboorte, het tijdstip van de dood zijn onvoorspelbare varianten in een kansspel, bepaald door pech of geluk, door het lot.

Chance is nog tot en met 26 februari te bezoeken
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 in Rotterdam

Meer over Chance en Zwart/Wit op: www.nederlandsfotomuseum.nl