Bouwprijs voor Maarten van Schaik

Maarten van Schaik is bekroond met de eerste prijs in het kader van de NAi/ Ballast Nedam Fotografieopdracht GebouwGezichten. Dieuwertje Komen en Niels Stomps volgden en ontvingen respectievelijk de tweede en derde prijs. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, reikte de prijzen van 5000, 3000 en 2000, euro aan deze drie jonge, veelbelovende fotografen vrijdagmiddag uit in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam.
De fotografieopdracht waarbij twaalf geselecteerde fotografen werden gevraagd hun visie te geven op hoe de mens verbonden is met zijn gebouwde omgeving, is een initiatief van het NAi en Ballast Nedam.

De jury bestaande uit Marjoleine Boonstra (filmmaakster/fotografe), Felix Claus (Claus en Kaan architecten Amsterdam/Rotterdam), Patrick van Mil (directeur a.i NAi), en Manuel de Solà-Morales (architect Barcelona) kwam op maandag 19 maart 2007 samen in het NAi om het werk te beoordelen.

De jury ziet het belang van het initiatief in en prijst de samenwerking die tot deze bijzondere fotografieopdracht heeft geleid, aldus het persbericht. ‘De opdracht biedt de fotografen een platform waardoor zij zichtbaar worden op een belangrijk moment in hun carrière. Ook de opzet van de opdracht is bijzonder door de professionele begeleiding’, schrijft de jury. Grote gemene deler van het werk is het ontbreken van mensen op vrijwel al het beeld. De mens is aanwezig in de blik van de fotograaf die een specifieke ervaring of relatie tot de gebouwde omgeving blootlegt. Vanwege de grote diversiteit van het werk was het voor de jury erg moeilijk een keuze te maken. Daarom werd aan twee fotografen, Christian van der Kooy en Eva-Fiore Kovacovsky, een eervolle vermelding meegegeven.

De jury was het unaniem eens over de kwaliteit van het werk van Maarten van Schaik. Zijn serie is sterk, coherent en herkenbaar door de duidelijke signatuur. Hij toont het vermogen om het grotere geheel van de architectuur te begrijpen vanuit de kleine delen. Zijn beelden zijn gelaagd, poëtisch en laten de gebouwde omgeving zien vanuit een menselijk standpunt. Van Schaik bouwt in zijn foto’s als het ware zijn eigen gebouw door middel van licht. Licht vormt zowel de basis voor de fotografie, maar is ook veel belangrijker voor het zien, begrijpen en interpreteren van architectuur.

www.nai.nl