Britse fotografe pleit voor ‘Fotoloze dag’

Becca Bland, fotograaf te Brighton, is een actie begonnen waarbij zij iedereen oproept van 17 juli een ‘Fotoloze dag’ te maken. Bland opende daartoe een website en verspreidt stickers en posters in diverse Engelse steden.
In het programma Culture Shock van de BBC World Service vertelde zij over haar initiatief en kon daar melden dat er inmiddels positieve interesse voor bestaat in Manchester, Leeds, London en Brighton. Zelfs in Australië en Japan is belangstelling voor haar actie.

Bland wil dat mensen hun camera neerleggen en het moment genieten. ‘Ervaar het leven ongefilterd, zonder apparaat voor je ogen. Leef het moment.’ aldus Bland.

Na bestudering van verschillende boeken over Zen-boeddhisme, kwam ze tot haar credo: ‘Vier het leven, documenteer het niet.’ Ze kreeg de overtuiging dat wanneer je een foto maakt, je probeert die plek te ‘bezitten’, maar volgens haar zijn foto’s ongeschikt om ‘de essentie’ van een bepaalde plaats weer te geven.

‘Wanneer je ergens foto’s van maakt, zonder je volledig met de plaats en het moment bezig te houden, ga je er van uit dat het enige dat je kan meenemen het uiterlijk van die plek is – terwijl je dan voorbij gaat aan de andere creatieve factoren die daar bestaan’ vindt Bland. Volgens haar interpretatie is ‘de essentie, het geheel’ het belangrijkst.

Mensen die haar overtuiging delen, vraagt ze op 17 juli op te treden als ‘non-photography police’ om personen die zij zien fotograferen over deze dag en het achterliggende idee te vertellen.

David Rowan, columnist over trends in de BritseTimes, vindt dat Becca Bland een verloren strijd voert. ‘Er bestaat al een ‘koop-niks-dag’, georganiseerd door anti-consumtie lobbyisten, maar volgens mij zijn de winkels de rest van de tijd behoorlijk druk. De organisatie ‘White Dot’ vraagt ons één dag per jaar de tv uit te zetten, maar de televisiemaatschappijen floreren nog steeds.’

Rowan voegt hier aan toe dat het goed is de ‘cultuur van de alomtegenwoordige camera’ te bekritiseren, maar dat het simpelweg een onontkombaar gevolg van de technologische ontwikkelingen is.
Hij wijst er op dat Microsoft dit moment werkt aan het project ‘My Life Bits’, uitgaande van het idee van onbeperkte geheugenopslag. Door een bril te dragen waarin een camera en microfoon zijn opgenomen, kan de gebruiker alles documenteren wat hij ziet en hoort.

‘Wanneer Becca echt populair wil worden in Groot Brittannië, moet ze proberen alle camera’s langs de weg een dag uit te laten zetten, zodat ze jouw rijgedrag en nummerplaat niet kunnen registreren.’ merkt Rowan nog op.

• Lees meer over dit initiatief op: www.nonphotographyday.com