Buiten Beeld: de tien geboden van het auteursrecht

Bij de uitgave van het boek ‘Buiten Beeld – het auteursrecht van fotografen’ is een kaart samengesteld met de tien geboden voor auteursrecht op foto’s. De kaart is als losse geheugensteun te bestellen bij de FotografenFederatie, een van de initiatiefnemers van het boek.
De 10 geboden:

1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.

2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.

8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ok hen toestemming voor gebruik.

10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Het boek is geschreven door advocaat Philippe van Wijnen, en wordt uitgegeven door Focus Publishing.

Uit het perbericht:
‘Het auteursrecht van fotografen staat onder druk. Niet alleen wordt in de dagelijkse praktijk dat recht met voeten getreden, bewust of door onbekendheid met de materie. Maar ook door de toenemende digitalisering en de ontwikkeling van het internet is de kans daarop sterk toegenomen. Als het auteursrecht onder druk staat heeft dat ook gevolgen voor het inkomen van de fotograaf en de relaties tussen de fotograaf en zijn opdrachtgevers en klanten.’

Buiten Beeld. Het auteursrecht van fotografen gaat over alle aspecten van het auteursrecht die voor fotografen van belang kunnen zijn. Wanneer is een foto auteursrechtelijk beschermd? Wanneer is er sprake van inbreuk en wat kun je daar tegen doen? Hoe kan een fotograaf het beste omgaan met portretrechten, hoe werkt het citaatrecht en wat zijn collectieve rechten?’

‘Geïllustreerd met foto’s en voorbeelden uit de rechtspraktijk, en voorzien van interviews met een aantal fotografen, is Buiten Beeld een handboek voor iedereen die met fotografie en het gebruik van foto’s te maken heeft. ‘

Buiten Beeld. Het auteursrecht van fotografen
Auteur: Philippe van Wijnen
Uitvoering: hardcover, 144 pag. 150 grs binnenwerk, geheel fullcolour
Formaat: 21,5 x 28 cm
Uitgever: Focus Publishing BV, Haarlem
ISBN 978-90-72216-88-5
29,50 euro

FotografenFederatie