Burafo en Federatie zoeken directeur

Burafo en de FotografenFederatie zoeken naar een gezamenlijke directeur. Deze functie houdt verband met de vorig jaar ingezette nauwere samenwerking tussen beide organisaties.
Burafo is de stichting voor handhaving en exploitatie van het auteursrecht ten behoeve van fotografische werken. De FotografenFederatie is de koepel van de beroepsverenigingen BFN, GKf, NVF, PANL en SVFN.

De nieuwe directeur moet de samenwerking verder uitbouwen en de Federatie en Burafo helder positioneren.

Een complete beschrijving van de vacature staat op www.burafo.nl

Eerder op PhotoQ:
Wolffensperger gaat federatie en Burafo leiden