China in historisch perspectief in Nederlands fotomuseum

In een tweeluik van tentoonstellingen presenteert het Nederlands fotomuseum twee tijdsdocumenten over China en de Culturele Revolutie van Mao Zedong. De ‘rode’ fotojournalist Li Zhensheng legde voor zijn krant de Heilongjiang Daily de dramatische gebeurtenissen tijdens de Culturele Revolutie vast, terwijl Hou Bo en Xu Xiaobing als de ‘hoffotografen van Mao het dagelijkse leven de Grote Roerganger fotografeerden. Het is zeer bijzonder dat dit materiaal bewaard is gebleven want vrijwel alle foto’s van de Culturele Revolutie zijn naderhand vernietigd. Pas sinds vorig jaar is dit unieke materiaal in de vorm van reizende tentoonstellingen en een boek voor Westerse ogen toegankelijk geworden. Zij zijn nu voor het eerst in Nederland te zien.
• Bekijk drie foto’s van Li Zhensheng.

• Lees een artikel dat Edie Peters in 2003 voor Foam Magazine schreef over de foto’s van Hou Bo en Xu Xiaobing (pdf)

De opening van Mao’s Culturele Revolutie op zaterdag 11 december krijgt een bijzonder karakter. Om 15 uur signeert Li Zhensheng het boek Red Color News Soldier. Om 17 uur neemt Frits Gierstberg, hoofd Presentaties Nederlands fotomuseum, een interview af van fotograaf Li Zhensheng en Robert Pledge, directeur van Contact Press Images. Samen hebben zij het boek en de tentoonstelling Red Color News Soldier gemaakt. Aansluitend is er uiteraard gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken.
Mocht u hierbij aanwezig willen zijn dan wordt u verzocht zich voor 11 december aan te melden via
info@nederlandsfotomuseum.nl of bel: 010 213 20 11

Onder de titel Red Color News Soldier is een boek verschenen met alle foto’s en met teksten van Li Zhensheng, Jonathan D. Spence en Robert Pledge (verschenen in 2003 bij Phaidon, Londen, ISBN 0 7148 4308 3, prijs € 39,95). Het boek is in het museum te koop.

• www.nederlandsfotomuseum.nl