Codicili voor persoonlijkheidsrechten

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) heeft samen met Boek9.nl (uitgeverij DeLex) een document ontwikkeld, waarmee auteurs en uitvoerende kunstenaars hun persoonlijkheidsrechten kunnen nalaten.
Een auteur of uitvoerend kunstenaar beschikt over auteursrechten of naburige rechten, en bepaalt daarmee hoe zijn of haar werk of prestatie wordt geëxploiteerd (openbaarmaking en verveelvoudiging). Daarnaast bestaan er ook persoonlijkheidsrechten, die de persoonlijke band met het werk of prestatie beschermen. Deze zien onder meer toe op naamsvermelding en bescherming tegen ongewenste wijzigingen, verminking of aantasting van het werk of de prestatie.

De meeste auteurs en uitvoerend kunstenaars zijn zich er niet van bewust dat, in tegenstelling tot auteurs- en naburige rechten, de persoonlijkheidsrechten niet overdraagbaar zijn en niet automatisch na overlijden bij de erfgenamen terecht komen. Om ervoor te zorgen dat wettelijke of bij testament aangewezen erfgenamen deze persoonlijkheidsrechten toch kunnen uitoefenen, is er nu een eenvoudig document opgesteld waarmee dat kan worden geregeld: het Codicil Persoonlijkheidsrechten.

Het Codicil werd op 24 april jl. in het kader van de Wereld IE-dag geïntroduceerd en is gratis voor alle makers en uitvoerende kunstenaars te downloaden van www.bno.nl/codicil