Collectieve rechten fotojournalisten van Nieuwswaarde naar Pictoright

Stichting Nieuwswaarde heeft per 30 juni 2009 haar rechten en verplichtingen met betrekking tot de belangen van de fotojournalisten overgedragen aan Stichting Pictoright. Doel van deze overdracht is om de krachten voor de fotografen op het gebied van auteursrecht te bundelen en de administratiekosten te verlagen.

Voor fotojournalisten betekent dit dat Pictoright in het vervolg de inning en verdeling van de collectieve rechten voor haar rekening zal nemen. Om misverstanden te voorkomen is ook afgesproken dat Pictoright in de komende jaren in de communicatie zoveel mogelijk de naam van Nieuwswaarde zal handhaven.

Stichting Nieuwswaarde verzorgde sinds haar oprichting de incasso en uitbetaling van collectieve rechten voor (foto)journalisten. Nieuwswaarde deed dit steeds in goed overleg en in samenwerking met de NVJ en de auteursrechtenorganisaties Burafo en Pictoright (voorheen stichting de Visuelen).

De afgelopen jaren groeide het besef bij vrijwel alle met collectieve rechten belaste organisaties dat het voor belanghebbenden niet altijd duidelijk was welke organisatie zich met welke rechten bezig hield. Enkele relatief kleinere organisaties voor beeldmakers (Beeldrecht, Scrio en de Visuelen) hebben daarom begin 2008 besloten tot een fusie, hetgeen heeft geleid tot de oprichting van Pictoright. Ook Burafo (algemene auteursrechtenorganisatie voor fotografen) besloot de collectieve rechten voor de door hen vertegenwoordigde fotografen bij Pictoright onder te brengen.

De wens tot integratie van activiteiten bestond ook voor schrijvende auteurs. Uiteindelijk heeft het bestuur van de Stichting Nieuwswaarde daarom besloten om de belangen voor zowel de schrijvende journalisten als voor de fotojournalisten onder te brengen bij de bestaande grotere organisaties. Daarbij heeft het bestuur van Nieuwswaarde samenwerking gezocht met LIRA (voor de schrijvers) en Pictoright/Burafo (voor de fotografen). Doordat de NVJ/NVF is toegetreden tot het Burafo-bestuur zullen de belangen van fotojournalisten, aangesloten bij NVJ/NVF ook goed gewaarborgd zijn bij Pictoright.

Wat praktische afhandeling betreft verandert er niet veel. Ook de aansluiting voor collectieve rechten bij Pictoright is kosteloos. Verder liggen de inhoudingspercentages bij Pictoright momenteel op 10 %, hetgeen lager is dan voorheen.

Voor meer informatie: www.pictoright.nl, zie met name de rubriek “makers/collectieve rechten”