‘Conceptuele aanpak domineert documentaire fotografie’

Publicist Taco Hidde Bakker heeft in opdracht van Dutch Doc een essay geschreven over de vraag wat documentaire fotografie is. Het blijkt een moeilijk te beantwoorden vraag, maar Hidde Bakker ontdekt toch een lijn: “De ‘strijd’ tussen journalistieke en artistieke documentaire fotografie is nog lang niet gestreden, al domineert de conceptuele aanpak inmiddels op de meeste terreinen van het documentaire landschap.”

Hij vervolgt: “Documentaire fotografen worden steeds vaker op kunstacademies opgeleid en minder op opleidingen voor de journalistiek of fotovakscholen. Ze leren hoe ze zich moeten gedragen en presenteren als kunstenaars. Intussen investeren de traditionele media, waar tenminste de langere fotojournalistieke producties vaak onderdak vonden, nauwelijks meer in grootschalige, langzame documentaire projecten. Deze worden als niet meer relevant gezien of zijn niet meer ‘rendabel’. Een documentaire project financieren heeft een grotere kans van slagen als het als kunst of een kunstwerk wordt gekaderd en er kunstsubsidies voor (kunnen) worden aangevraagd.”

Hidde Bakker eindigt zijn sterk theoretisch getinte verhaal met een Post Scriptum waarin hij onder meer stelt: “Het antwoord op de vraag wat is documentaire? kan alleen beantwoord worden met nieuwe vragen.”

Lees het integrale essay bij Dutch Doc: Het documentaire tekort: een democratische kunstvorm bij uitstek?

Taco Hidde Bakker schreef afgelopen week op PhotoQ een verslag van de debat-avond Don’t mention the D-word:
Het lastige begrip documentaire blijft troebel

Komende woensdag is er in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam een presentatie van alle 34 projecten die dit jaar zijn voorgedragen voor de Dutch Doc Award 2014: PhotoQ Agenda

Nieuws over de prijs eerder dit jaar op PhotoQ:
Zes kandidaten voor Dutch Doc Award 2014 bekend gemaakt
Longlist Dutch Doc Award: van Club Donny tot Jimmy Nelson