Consumentenautoriteit beboet fotostudio

De Consumentenautoriteit heeft het bedrijf Fotosessie.com een boete opgelegd van 100 duizend euro voor het op misleidende en agressieve wijze aanbieden van fotoshoots via internet.
Het persbericht van de Consumentenautoriteit vervolgt:

Jongeren werden benaderd via netwerksites zoals Hyves om een afspraak te maken voor een fotoshoot. Hierbij werd de suggestie gewekt dat de ‘kandidaat’ speciaal was geselecteerd vanwege zijn uiterlijk en dat de fotoshoot een opstap zou zijn voor een modellencarrière. Tevens werd gesuggereerd dat de ‘gelukkige’ een speciale aanbieding werd gedaan tegen een gereduceerd tarief en dat het een eenmalig aanbod betrof met een beperkte geldigheid.

In de praktijk bleek dit allemaal niet het geval te zijn. Er was daarmee sprake van misleidende en agressieve werving. Ook de voorwaarden waaronder de diensten werden aangeboden voldeden niet aan de regels. De Consumentenautoriteit legt deze hoge boete op aan dit bedrijf voor een misleidende en agressieve praktijk die zich richt op een kwetsbare groep. De toezichthouder geeft daarmee ook een signaal af aan consumenten dat zij alert moeten zijn op deze praktijken die zich op sociale netwerksites afspelen.

De zaak is bij de Consumentenautoriteit onder de aandacht gekomen via klachten bij haar informatieloket ConsuWijzer. De Consumentenautoriteit heeft overtredingen geconstateerd van diverse bepalingen van de Wet op de oneerlijke handelspraktijken. De werving van de geselecteerde kandidaten gebeurde op een misleidende en agressieve manier. De verstrekte informatie over de voorwaarden waaronder de dienst werd geleverd was onvoldoende en in strijd met de regels. Consumenten werden geconfronteerd met aanmaningen, invorderingen en prijsverhogingen als men niet kwam opdagen bij de gemaakte afspraak.

Het bedrijf kan nog bezwaar aantekenen tegen dit besluit.

Consumentenautoriteit: Sanctiebesluit | 4 februari 2010 | Besluit in de zaak Fotosessie.com