Crowdfunding Sochi Project blijft lopen

Het Sochi Project van Rob Hornstra en Arnold van Bruggen blijft behoorlijk gefinancierd worden door crowdfunding. Afgelopen jaar zorgden ruim 300 donateurs voor een totaalbedrag van 22.179 euro. Sinds 1 april is een nieuwe ronde geopend en is er al weer 5276 euro gedoneerd.
Rob Hornstra mailt ter toelichting:

‘Op 1 april ging de financiële teller op nul. Op die dag hebben we de donateurs van vorig jaar gevraagd of ze een nieuwe jaardonatie willen doen. We roepen die donateurs op in kwartalen. Dus iedereen die vorig jaar heeft betaald tussen 1 april en 30 juni heeft inmiddels een oproep ontvangen. Als een donateur (uit dat eerste kwartaal) niet opnieuw doneert voor 30 juni 2010, dan vervalt zijn account en gaat het aantal donateurs op de teller dus omlaag. En zo gaat dat de rest van het jaar door. Op 1 juli roepen we de groep donateurs op die vorig jaar doneerde tussen 1 juli en 30 september. Op 1 oktober roepen we de groep op die doneerde tussen 1 september en 31 december. Enzovoorts…’

‘Inmiddels is er sinds 1 april 2010 (sinds het moment dat de teller weer op nul ging) al weer meer dan € 5200 gedoneerd. Zowel door oude als door nieuwe donateurs (er komen natuurlijk ook gewoon nieuwe donateurs bij).’

‘Het is moeilijk om te voorspellen hoe dit verder gaat. We hopen dat donateurs trouw blijven aan het project. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de meeste dat doen. De financiële ondersteuning voelt als een waardering voor onze werkwijze en is een enorme stimulans voor wat we doen.’

‘Overigens zijn de overheadkosten van het project beduidend hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Website, administratie, vertalingen, publicaties en activiteiten zijn noodzakelijk, maar tegelijkertijd duurder dan we vooraf verwachtten. De € 30.000 die we op onze website noemen als streefbedrag per jaar wordt ruim overstegen. Vooralsnog blijven we zelf de grootste donateurs van ons project.’

Intussen zijn Hornstra en Van Bruggen bezig een nieuwe publicatie toe te voegen aan het Sochi Project:
‘In april hebben we een reis gemaakt die volledig in het teken stond van onze nieuwe jaarpublicatie Empty Land / Promised Land / Forbidden Land. In deze publicatie onderzoeken we de status van dit lege, apocalyptisch aandoende landje. Daarvoor bezochten we Abchazië en haar huidige bewoners, potentiële bewoners in de Turks-Abchazische gemeenschap en in Zuid-Rusland en de voormalige bewoners van Abchazie in Georgie. Op deze manier proberen we een gelaagd beeld te maken van de impasse waar dit mooie land zich in bevind. Empty Land… wordt in november gepresenteerd tijdens Paris Photo. 2010.’

www.thesochiproject.org