Cultuurfonds bestendigt bijdrage Nederlands Fotomuseum

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ingestemd met het advies van de Wertheimer-Stichting om de opbrengsten van het Wertheimer Fonds ook in de jaren 2009-2012 te bestemmen voor activiteiten van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Voor 2009 gaat het om een bedrag van 350 duizend euro.
De hoogte van de bijdrage voor de komende jaren wordt vastgesteld zodra het gerealiseerde rendement op het vermogen van het Wertheimer Fonds bekend is.

Eerder wees het Cultuurfonds de opbrengsten van het Wertheimerlegaat al toe aan het Nederlands Fotomuseum, om het in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen tot het museum dat prof. mr. H.W. Wertheimer (1913-1997) als insteller van het Wertheimer Fonds voor ogen stond. Met de bijdrage voor de komende jaren bieden het Cultuurfonds en de Wertheimer Stichting het Fotomuseum de mogelijkheid om op de ingeslagen weg voort te gaan. Sinds 2003 heeft het Fotomuseum 2.430.000 euro uit het Wertheimer Fonds ontvangen.


www.nederlandsfotomuseum.nl