Cultuurfondsen ondersteunen landelijke crowdfunding website

De gezamenlijke rijkscultuurfondsen nemen het initiatief voor de ontwikkeling van een landelijke website voor ‘crowdfunding’, aldus een persbericht. De website zal eind 2011 operationeel zijn en richt zich op kleine en middelgrote projecten uit de kunst-, de cultuur- en de creatieve sector. Professionals en amateurs kunnen de site gebruiken om hun droomproject aan de crowd te presenteren en zo financiële steun bij een groot publiek te werven. Ook particuliere fondsen kunnen de website gebruiken, bijvoorbeeld bij het verstrekken van een deel van hun donaties.
In Nederland is een aantal kleinschalige crowdfunding websites reeds actief, stellen de fondsen vast: ‘Deze sites richten zich doorgaans op een bepaald deel van de culturele sector (bijvoorbeeld alleen kunst, film of literatuur) of zijn regionaal gericht. De gezamenlijke fondsen vinden het van belang dat er één nationale website komt die open staat voor alle mogelijke creatieve projecten en partners in heel Nederland. Waar mogelijk zal worden samengewerkt met andere initiatieven.’

Het persbericht meldt verder onder meer:

‘De fondsen zien veel mogelijkheden in ‘crowdfunding’, al zullen ook in de toekomst subsidies belangrijk blijven. Het succes van de formule moet nog bewezen worden. Het belangrijkste doel is initiatiefnemers de kans te bieden zelf geld en steun te werven. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling ‘gaten’ op te vullen die door bezuinigingen ontstaan.

Deelnemende publieke fondsen zijn onder andere de Mondriaan Stichting, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Letterenfonds, Nederlands Fonds voor de Film, Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

De naam van de nieuwe website wordt later dit jaar bekendgemaakt.’

Fonds BKVB: Cultuurfondsen ondersteunen landelijke crowdfunding website