Curtis’ indianenportretten vanaf december in Den Haag

Het Fotomuseum Den Haag is er in geslaagd om een van de mooiste particuliere verzamelingen van hoogwaardige Curtis-foto’s opnieuw naar Europa te halen, nadat deze collectie in 2000 al eerder met veel succes werd tentoongesteld in Parijs, Keulen en Lausanne. Het gaat om 120 zeldzame platina- en gouddrukken die vanaf de jaren 70 zijn samengebracht door Christopher Cardozo (1948), een fotograaf, jurist en vooraanstaand Curtis-expert uit Minneapolis.
Meer dan honderd jaar geleden begon de Amerikaanse fotograaf Edward Sherriff Curtis (1868-1952) aan zijn grote zoektocht naar het oorspronkelijke gezicht van Amerika: in ruim dertig jaar maakte hij 40 duizend fotoportretten van indianen behorend tot circa tachtig verschillende stammen die vanouds de westelijke streken van de rivier de Mississippi bevolken.

Edward S. Curtis ondernam zijn project met een aan waanzin grenzende ambitie en slaagde erin om een twintig delen tellend standaardwerk te voltooien onder de titel The North American Indian (1907-1930). Dit levenswerk, dat uiteindelijke in een oplage van slechts 257 exemplaren werd gedrukt, geldt nog steeds als een van de meest opzienbarende verrichtingen op het gebied van zowel de fotografiegeschiedenis als die van de moderne antropologie. De fotograaf zelf moest zijn idealistische missie bekopen met bankroet, berooid privé-leven en een slechte gezondheid. Pas in de jaren 70 van de vorige eeuw werd zijn ‘magnum opus’ herontdekt.
De tentoonstelling is te zien van 13 december tot en met 21 maart.

Meer informatie bij www.fotomuseumdenhaag.nl