De Brakke Grond exposeert beelden van geharnaste architectuur

Afgelopen vrijdag opende in het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond de expositie met werken van Els Vanden Meersch: Paranoid Obstructions.
Vanden Meersch (België 1970) krijgt royaal de ruimte om haar installaties en fotografie over observatie- en afweermiddelen binnen de stedelijke architectuur te presenteren.

Vanuit de vriendelijke foyer begeeft de bezoeker zich via een smalle ‘loden’ gang naar twee deuren. De rechterhelft van de tentoonstellingsruimte bestaat uit een
doolhof dat nergens uitkomt. Alle wanden en deuren zijn in dezelfde loodkleur uitgevoerd als de entree. Tijdens de wandeling door dit doolhof stuit de bezoeker op de deuren met kijkgaatjes, spionnetjes (spiegeltjes waarmee van drie- of tweehoog de straat geobserveerd kan worden) en getraliede ramen.
Achter de andere deur staan een enorme maquette, een installatie in de vorm van een werkkeet en tien tafels met foto’s.
De maquette is een ondoorgrondelijke verzameling van huizen en hallen, die ook in de overheersende antracietkleur is uitgevoerd. In de werkkeet staan tafels met bestektekeningen en stapels bouwmaterialen. Drie diaprojectoren, die in de keet zijn geplaatst, projecteren beelden van diezelfde ruimte, waardoor een claustrofobisch Droste-effect ontstaat.
De op tafels gepresenteerde foto’s bestaan uit stadsgezichten en details van gebouwen. De kijker stuit op talloze varianten van ontoegankelijkheid: dichtgemetselde woonhuizen (die op de eerste verdieping evengoed bewoond lijken), schuttingen met grove glasscherven op de bovenrand, een overvloed aan bewakingscamera’s, spiegels, slagbomen, hekken en tralies. De mens ontbreekt, maar zijn paranoia is duidelijk voelbaar gemaakt.
Deze foto’s maken deel uit van Vanden Meersch’ uitgebreide fotoarchief en worden hier voor het eerst getoond. Op 5 december brengt zij een fotoboek uit waarin een selectie van haar archieffoto’s is samengebracht: Paranoid Obstructions.

De expositie is tot 10 januari te bezoeken in de Brakke Grond aan de Nes 45 in Amsterdam
www.brakkegrond.nl

Han Schoonhoven