De kunstbeurs als theater

Drie jaar (2006-2009) werkte Dolph Kessler aan Art Fairs, een fraai fotoboek waarin op subtiele wijze de wereld van de kunstbeurs wordt geschetst. Kessler bezocht hoofdzakelijk (internationale) beurzen waaronder Frieze Art London, Art Cologne en Art Amsterdam.
De foto’s handelen niet zozeer over de kunstwerken zelf maar eerder de wijze waarop deze zijn geplaatst en hoe deze interacteren met de bezoekers en de galeriehouders. De dialoog of de afwezigheid ervan tussen het kunstwerk en de mens levert vaak vervreemdende beelden op die op vele wijzen te interpreteren vallen.

Opvallend is dat in de foto’s een vast patroon lijkt te worden gevolgd. Kessler beschrijft zijn werkwijze als niet zuiver documentair, maar zegt voor een meer theatrale invalshoek te kiezen. Daardoor lijken zijn foto’s wat afstandelijk, maar wordt er wel een prettige eenheid gecreëerd. De foto’s ogen geënsceneerd en de figuren die Kessler vastlegt vormen welhaast een tableaux vivant. Niettemin fotografeerde Kessler de werkelijkheid zoals die was.

Vaak lijkt er sprake van een dialoog tussen de kunstwerken en de bezoekers. Kessler kijkt goed tijdens het fotograferen en weet vaak het juiste moment te vangen waarin deze dialoog tot een sterk beeld leidt. Een enkele keer vraagt een kunstwerk op de achtergrond meer aandacht op dan de personen op de voorgrond. Nog steeds zijn dat mooie foto’s, maar dat komt vooral door de individuele kracht van het kunstwerk. Toch weet Kessler de juiste balans te vinden.

Art Fairs is onderverdeeld in vier katernen, die steeds worden gevolgd door losse essays waarin de betekenis van kunstbeurzen op uiteenlopende wijze word beschreven. Voor de beeldselectie is een chronologische lijn gekozen. Daarom is de keuze voor de twee laatste foto’s onduidelijk. Deze zijn nu na een sterk afsluitend beeld en na een foto-index geplaatst, maar hadden beter eerder in het boek kunnen worden opgenomen.

Desalniettemin toont Kessler trefzeker een wereld die oorspronkelijk door de rijken werd gedomineerd, maar waaraan een steeds grotere deel van de bevolking deelneemt. Dat levert veelal grappige beelden op waarin bezoekers en galeriehouders zich regelmatig ongeïnteresseerd of wat ongemakkelijk door de wereld van de hoge kunsten lijken te begeven.

www.dolphkessler.nl

Art Fairs (2009)
fotografie: Dolph Kessler
teksten: Hans Hertog de Jager, Olav Velthuis, Huub Mous en Kees Keijer
gebonden, 23 x 28 cm, 160 pagina’s
uitgever: D’ Jonge Hond
ISBN: 978-90-89101-48-8
prijs: € 29,95

Bestel bij bol.com:

Dolph Kessler
Dolph Kessler
David Kessler