De weg van de diamant

Kadir van Lohuizen fotografeerde de duurste edelsteen van delfplaats tot consument. Naast de tentoonstelling in het Amsterdamse Foam zijn er exposities in de landen van herkomst: Angola, de Democratische Republiek Congo en Sierra Leone.
Bij dit grote project, Diamond Matters, is een klein boekje verschenen. Het meet 111 bij 117 bij 21 milimeter (b x h x d) en is voorzien van een dikke fluwelen en kartonnen omslag waarin een diamantvormig stukje glas is opgenomen.

Evenals in de tentoonstelling volgt Van Lohuizen in dit boekje de weg van de diamant, het hardste natuurlijke materiaal van onze aarde.
Schrijnend is het contrast tussen de Afrikaanse gelukzoekers in de diamantgroeven van Angola, Sierra Leone en de Democratische Republiek Congo en de westerse consumenten in Europa en de Verenigde Staten.

Tussen de delvers en de consument bevinden zich de licentiehouder van de grond (particulier of industrieel), de tussenhandel in Afrika, de tussenhandel in Europa, de Indiase slijpers, opnieuw de internationale tussenhandel en de juweliers in Europa en de Verenigde Staten.
De vraag naar deze edelsteen blijft onverminderd groot: een Amerikaan kan bij zijn aanzoek maar beter met een ring met diamant aankomen, want anders zijn de gevolgen voor zijn verantwoordelijkheid. Onderzoek wijst namelijk uit dat 83 procent van de Amerikaanse vrouwen alleen genoegen neemt met een dergelijk sieraad. Dit kost de aspirant-bruidegoms uit de Verenigde Staten bijna 4,5 miljard dollar per jaar.

Degenen die het zwaarste werk verrichten en de meeste uren maken (de delvers en polijsters) ontvangen slechts een fractie van de uiteindelijke waarde van de diamant. De slijpers in India verdienen zo’n vijftig dollar per maand, of ze nu zestien of zestig jaar oud zijn. De Afrikaanse mijnwerkers graven, duiken, dragen en wassen voor kost en inwoning. Alleen wanneer ze een ‘steen’ vinden, ontvangen ze een kleine premie.
Van Lohuizen project is een pleidooi voor een eerlijker verdeling van de diamantopbrengsten: de Fair-trade diamant.

Het boekje vertelt dit verhaal in ruim honderd foto’s. Tussen de panoramische overzichten van de vindplaatsen en handelscentra, de portretten van de betrokkenen en foto’s van kopende en feestende consumenten zijn quote’s van delvers, slijpers en handelaars en korte teksten van Van Lohuizen opgenomen.
De fotografie is van de kwaliteit die we van Van Lohuizen gewend zijn: to the point en fotografisch interessant genoeg om de kijker bij de les te houden.
Inhoud en vorm van Diamond Matters zijn paradoxaal: een belangrijke boodschap en leuk om cadeau te geven.

Han Schoonhoven

Diamond Matters
Fotografie en tekst: Kadir van Lohuizen
Uitgevers: Published by Mets en Schilt en Dewi Lewis
Prijs: 18 euro’s

Het project Diamond Matters kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika, Fatal Transactions en West Africa Witness.

• Twee serie met beelden van dit project: www.lohuizen.net

• Informatie over de weg van de diamant: www.diamondmatters.nl