Deadline Dick Scherpenzeel Fotoprijs loopt af op 30 juni

Documentair werkende fotografen die reportages hebben gemaakt in niet-westerse landen worden opgeroepen hun werk in te sturen om mee te dingen naar de Dick Scherpenzeel Fotoprijs.
De Dick Scherpenzeel Stichting (DSS) richt zich op het analyseren en stimuleren van berichtgeving over niet-westerse landen en Noord-Zuid verhoudingen in de Nederlandse media. Zij richt zich met name op de analyse van het journalistieke proces rond deze berichtgeving.
De prijs wordt sinds 2000 uitgereikt aan bijzondere series die inzicht geven in ontwikkelingsprocessen in niet-westerse landen of die betrekking hebben op Noord-Zuid-verhoudingen in bredere zin.

Het te beoordelen werk dient in de media gepubliceerd te zijn of geproduceerd te zijn met een duidelijke intentie tot publicatie. Zowel een enkelbeeld als een reportage (minimaal 3 foto’s, maximaal 10 foto’s) komen in aanmerking. Het werk moet in de afgelopen 12 maanden gemaakt zijn.
Inzending kan geschieden door de maker zelf of door derden.

De jury bestaat uit maximaal vijf personen. Er kan worden besloten tot voorselectie van ingezonden werk. Als criteria hanteert de jury onder andere de toegankelijkheid en de originaliteit van het te beoordelen werk en de wijze waarop dit inzicht geeft in ontwikkelingsprocessen in niet-westerse landen.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van à‚€4.545 waarvan de helft dient te worden besteed aan een journalistieke productie.
Dit jaar is de uiterlijke datum van inzending 30 juni 2005. De winnaars worden in de tweede helft van september 2005 bekend gemaakt. De prijzen worden eind november of begin december 2005 uitgereikt tijdens een door de Dick Scherpenzeel Stcihting georganiseerde bijeenkomst.

De Dick Scherpenzeel Fotoprijs werd eerder uitgereikt aan Jan Banning, Pep Bonet, Ad van Denderen en Kadir Van Lohuizen.

Meer informatie, zie: www.scherpenzeel.org