Deadline voor Sem Presser Archief: 1 november

Wie ondersteuning wil aanvragen voor projecten op het gebied van de fotografie kan daarvoor onder meer terecht bij het Sem Presser Archief. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende beoordelingsronde is 1 november 2009.
De stichting ondersteunt bijzondere projecten en activiteiten op het gebied van, of die een relatie hebben met, fotografie in het algemeen en fotojournalistiek in het bijzonder. Daarbij gaat de voorkeur uit naar Nederlandse projecten.

De stichting Sem Presser Archief wil met dit fonds geheel of gedeeltelijk de eenmalige extra kosten van bijzondere footprojecten, en die nog niet zijn gestart, ondersteunen, maar niet bijvoorbeeld de eigen loonkosten. Er moet sprake zijn van een redelijke eigen bijdrage aan het project of van andere derden.

www.sempresser.nl